BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 20 Mai, 2005, 06:55 GMT 07:55 UK
Agor llwybr newydd yn y Bannau
Golygfa o Barc Bannau Brycheiniog
Caiff cerddwyr gyfle i weld golygfeydd godidog y Bannau

Wrth i gerddwyr drwy'r wlad edrych ymlaen at hawliau newydd i grwydro'n rhydd yng nghefn gwlad, caiff taith gerdded drwy Fannau Brycheiniog ei lansio ddydd Gwener.

Mae Ffordd-y-Bannau yn ymestyn am 100 milltir drwy ardaloedd prydferthaf y Parc Cenedlaethol.

Fe'i crwyd o ganlyniad i effaith ddinistriol clwy'r traed a genau a'r gobaith yw y bydd yn denu mwy o ymwelwyr i'r ardal.

Ym mhen wythnos, fe fydd deddf newydd yn caniatu'r cyhoedd i grwydro'n gyfrifol ar draws tiroedd preifat, oedd yn arfer bod dan waharddiad, yn dod i rym.

Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog sydd wedi dyfeisio'r daith, o Lanfihangel Crucornau yn y dwyrain i Langadog yn y gorllewin, sy'n bosib ei cherdded mewn wyth niwrnod.

Golygfeydd godidog

"Fe gawson ni'r syniad yn sgil yr effaith ofnadwy y cafodd clwy'r traed a genau ar fusnesau twristiaeth yr ardal," meddai Nigel Phillips, swyddog teithiau cerdded y gymdeithas.

"Mae wedi cymryd tipyn o amser i'r cynllun ddwyn ffrwyth ond mae'n lwybr bendigedig sy'n dangos golygfeydd godidog y Bannau ar eu gorau.

"Rwyf innau wedi ei cherdded ddwy waith ac wedi darganfod llefydd nad oeddwn yn gwybod eu bod yn bodoli," ychwanegodd.

Wayne Evans, rheolwr stad Bannau Brycheiniog, ar bentwr o gamfu
Mae cannoedd o gamfu ychwanegol wedi eu gosod ar hyd y llwybr

Dywedodd Chris Gledhill, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, fod yr amser iawn i lansio'r llwybr newydd.

"Er bod hawliau i lwybro wedi bodoli yn y gorllewin (y parc), nid ydym wedi eu hybu oherwydd natur wyllt yr ardal ac am ei phwysigrwydd ecolegol.

"Ond gyda dyfodiad y ddeddf newydd fydd yn rhoi mynediad agored, fe fydd y llwybr newydd hwn yn lleihau'r effaith ar ecoleg yr ardal."

Fe fydd Mr Gledhill yn cerdded y llwybr newydd dros yr wythnos nesaf, wedi i aelodau o'i staff yr awdurdod fod wrthi'n gosod camfu newydd a byrddau gwybodaeth ar ei hyd.

Daw deddf newydd Cefn Gwlad a Hawliau Ffordd i rym ar Fai 27, pan fydd Mr Gledhill yn cyrraedd pen ei daith.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^