BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Rhagfyr 2005, 13:58 GMT
Gêm Gymraeg yn 'rhy boblogaidd'
Scrabble yn Gymraeg
Roedd Scrabble yn Gymraeg ar werth mewn siopau

Mae pobl oedd am brynu fersiwn Cymraeg o un o'r gêmau bwrdd mwya poblogaidd yn anrheg Nadolig wedi eu siomi oherwydd nad yw ar gael.

Cwmni o Lundain sydd wedi creu fersiwn Cymraeg o'r gêm Scrabble ar gyfer Mattel.

Gwerthodd y cyflenwad cynta o fewn wythnosau ond ni fydd mwy ar gael yn y siopau tan o leia ddiwedd Ionawr.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor Llyfrau - sy'n dosbarthu'r gêm i siopau yng Nghymru - ei bod wedi "gwerthu'n well na'r disgwyl".

Cafodd y gêm ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ac roedd ar werth yn y siopau yn Hydref.

Cynhyrchwyd 2,500 o gêmau i gychwyn gan Leisure Trends, cwmni o Lundain sy'n hawlio'r drwydded ar ei chyfer.

Rhestrau aros

Pan werthodd y cyflenwad cynta fe gafodd y siopau wybod gan y cyngor y bydden nhw'n derbyn chwe gêm ychwanegol ym mis Tachwedd ond na fyddai mwy ar gael tan o leia' ddiwedd Ionawr.

Un o'r rhesymau am y gwerthiant yw bod llawer o ysgolion wedi ei harchebu. Yn y dwyrain pell y mae'r gêm yn cael ei chynhyrchu ac mae angen amser i gludo cyflenwadau i Gymru.

"Mae wedi gwerthu'n arbennig o dda," meddai llefarydd ar ran y Cyngor Llyfrau. "Mae wedi gwerthu'n well na'r disgwyl ac mae nifer o siopau yn aros amdanyn nhw."

"Ac mae rhestr aros gyda ni i brynu'r gêm yn y ddwy siop yn Abergwaun ac Aberteifi," meddai Angharad Einion o Siop DJ.

Yr un yw'r profiad mewn mannau eraill. Mae perchennog siop Bys a Bawd yn Llanrwst wedi derbyn "degau" o alwadau gan bobl oedd wedi gobeithio prynu'r gêm ar gyfer y Nadolig.

Mae'n wych fod gêm Gymraeg wedi profi mor boblogaidd
Dafydd Timothy, Siop y Morfa, Y Rhyl

"Mae'n drueni nad ydi'r cwmni wedi rhagweld maint y galw am y gêm, yn arbennig yr adeg yma o'r flwyddyn pan mae teuluoedd a ffrindiau yn dod at ei gilydd," meddai Gwawr Dafydd.

"Ac mae cyn lleied o gemau Cymraeg ar gael. Mae'n gyfle, o bosib, gafodd ei golli."

'Gwên o glust i glust'

Pan ffoniodd gwefan newyddion BBC Cymru Siop Y Morfa yn Y Rhyl fore Gwener, roedd y perchennog newydd werthu'r gêm ola i gwsmer oedd wedi ei harchebu wythnosau yn ôl.

Roedd y cwsmer wedi teithio'n arbennig o Gerrigydrudion i'w phrynu - taith 42 milltir un ffordd, dros awr mewn car.

"Mi wnaeth adael yn wên o glust i glust," meddai perchennog y siop, Dafydd Timothy.

"Pan gafodd ei lansio yn yr Eisteddfod dywedodd llawer o bobl mai dyma jyst y peth i'w brynu ar gyfer y Nadolig ond tydi llawer o bobl ddim yn dechra siopa am anrhegion o ddifri tan ryw daith wythnos o flaen llaw.

"Fedrwch chi ddim pwyntio bys at neb achos mae o'n fenter fawr a tydi rhywun ddim eisiau llosgi ei fysedd yn ariannol trwy gynhyrchu neu archebu gormod.

"Ond mae'n wych fod gêm Gymraeg wedi profi mor boblogaidd."

Yn ôl Mattel, Scrabble yw'r gêm fwrdd eiriau fwyaf poblogaidd y byd.

Mae'r gêm mewn 29 o ieithoedd ac mae 100m wedi eu gwerthu, meddai'r cwmni.




HEFYD:
Chwarae Scrabble yn Gymraeg
04 Hyd 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^