BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 23 Rhagfyr 2005, 19:54 GMT
Damwain ffordd: Dyn yn marw
 Owain Huw Wright
Roedd Owain Huw Wright yn aelod o'r band Rheinallt H Rowlands

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r dyn 35 oed gafodd ei ladd mewn damwain ffordd ger Bangor yn gynnar bore Gwener.

Roedd Owain Huw Wright yn dod o ardal Bethesda ac roedd yn cerdded ar Ffordd Aber yn Nhal-y-bont pan gafodd ei daro gan gar Vauxhall Astratua 0200 bore Gwener.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion i'r ddamwain ac i unrhyw a allai fod wedi gweld Mr Wright nos Iau.

Mae'r gyrrwr 29 oed wedi cael ei ryddhau ar fechniaeth yr heddlu tra bod ymholiadau pellach yn cael eu gwneud. Cafodd ei arestio ar amehuaeth o fethu prawf anadl.

Wrth dalu teyrnged i Mr Wright, a oedd yn cael ei adnabod fel Oz, dywedodd ei wraig, Jo, ei fod yn saer ac yn gerddor.

Neuadd Hendre
Roedd Mr Wright wedi bod mewn digwyddiad yn Neuadd Hendre

"Roedd yn adnabyddus ac yn hoffus yn yr ardal. Roedd wedi bod mewn digwyddiad cerddorol yn Neuadd Hendre, Tal-y-bont," meddai datganiad ar ei rhan.

"Fe fydd yn cael ei golli gan ei gyfeillion a'i deulu."

Roedd yn rhan o'r grŵp Rheinallt H Rowlands.

Mr Wright oedd yn ysgrifennu geiriau'r caneuon ac ef oedd prif leisydd y band a wnaeth sawl sesiwn i Radio Cymru ac S4C.

Doedd aelodau'r band ddim yn wynebau adnabyddus ond y band gyfansoddodd y gerddoriaeth ar gyfer rhaglen Talwrn y Beirdd ar Radio Cymru.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^