BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 22 Rhagfyr 2005, 09:58 GMT
Pryder am danceri nwy
Aberdaugleddau o'r awyr
Aberdaugleddau: Un o borthladdoedd prysuraf Prydain yn y dyfodol?

Mae pryder am ddiogelwch tanceri anferth fydd yn cludo nwy hylifol LNG i borthladdoedd Prydain, gan gynnwys Aberdaugleddau yn Sir Benfro.

Dros y blynyddoedd nesaf mae disgwyl y bydd mwy o gyflenwadau o'r nwy'n cael eu cludo i Brydain.

Ond mae amheuon am ddiogelwch math newydd o dancer sydd wedi ei gynllunio i gario'r nwy ac mae rhai ohonyn nhw wedi eu hatal rhag hwylio er mwyn cynnal profion.

Mae disgwyl i'r llongau cyntaf angori yn Aberdaugleddau mewn dwy flynedd ond mae Nwy Prydain wedi dweud na fydd hynny'n digwydd nes y bydd y broblem wedi ei datrys.

Daeth problemau i'r amlwg yn achos tair llong newydd sy'n cael eu hanfon yn ôl i'r iard adeiladu.

Bydd profion ar un o longau Nwy Prydain ac un o longau BP yn Ne Corea tra bod gwaith trwsio ar dancer arall yn Ffrainc.

Yn gollwng

Amlygwyd natur y problemau mewn erthyglau ym mhapur The Guardian ac ym mhapur newydd y diwydiant llongau, Tradewinds.

Pwysleisio y mae Nwy Prydain nad y nwy hylifol ei hun sydd yn gollwng ond nwy nitrogen sydd yn cadw'r nwy hylifol yn oer o fewn tanciau.

Mae'n ymddangos nad yw arbenigwyr yn gwybod beth sydd wrth wraidd y problemau.

Os yw cynlluniau'r llongau'n ddiffygiol, gallai hynny amharu ar ddiogelwch hyd at 20 o longau eraill sydd yn cael eu hadeiladu.

Purfa yn Aberdaugleddau
Mae disgwyl i'r llongau cynta gludo nwy hylifol i Aberdaugleddau yn 2007

Dywedodd Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau na fyddai croeso i'r llongau heb dystysgrifau priodol.

'Damweiniau'

Roedd ymgyrch yn erbyn cynllun cwmni o Malaysia, Petronas, i godi dwy derfynell newydd yn Aberdaugleddau ar gyfer derbyn cyflenwadau o nwy hylifol.

Dywedodd Gordon James o Gyfeillion y Ddaear fod y pryderon diweddara yn tanlinellu peryg lleoli tanceri a storfeydd mor agos at ardal lle oedd 20,000 o bobl yn byw.

"Beth mae hyn yn dangos yw bod damweiniau yn digwydd.

"Does dim un yn gallu rhoi sicrwydd fod popeth yn ddiogel ac na fydd dim yn mynd mas o le."

Nwy wedi ei oeri i ffurf hylif yw LNG a hynny er mwy ei gludo yn hawdd mewn tancer.

Wrth gyrraedd porthladd mae'n cael ei ail dwymo. Mae'r broses hon yn ei droi yn ôl i nwy sydd wedyn yn cael ei bwmpio i mewn i bibau yn lleol.
HEFYD:
Hwb i gynllun storfeydd nwy hylifol
28 Chwef 05 |  Newyddion
Protest yn methu ag atal storfa
12 Hyd 04 |  Newyddion
Trafod codi pwerdai yn Sir Benfro
24 Awst 04 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^