BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 13 Mai, 2005, 16:24 GMT 17:24 UK
Datgelu manylion cynllun fferm wynt
Tyrbein (Powergen)
Cafodd grŵp ymgyrchu ei sefydlu ddwy flynedd yn l i frwydro'n erbyn y cynllun

Mae manylion cynllun ar gyfer fferm wynt wedi eu hanfon i 20,000 o gartrefi.

Os yw fferm wynt Mynydd y Gwair yn cael ei chymeradwyo bydd 34 o dyrbeini ar weundir rhwng Clydach a Rhydaman.

Mae ymgyrchwyr wedi honni y byddai cynllun npower renewables yn difetha'r ardal wledig ac y byddai'r sŵn yn tarfu ar bobol leol.

Ond dywedodd y cwmni mai bwriad y daflen sy'n cael ei dosbarthu a chyfres o arddangosfeydd yr wythnos nesaf yw ceisio lleddfu ofnau pobol.

Sefydlwyd y grŵp ymgyrchu Save Our Common Mountain Environment ddwy flynedd yn l pan ddechreuodd y sn am ddatblygiad yn yr ardal.

Dywedodd cadeirydd y grŵp, Glyn Morgan, fod y manylion wedi bod yn brin hyd nes y daeth y daflen.

"Roedd disgwyl y bydden nhw'n pwyso'n galed am hyn yn syth wedi'r etholiad ac mae'n amlwg eu bod nhw'n gwario llawer o arian," meddai.

"Fe fyddan nhw (y tyrbeini) i'w gweld o ardal eang iawn. O Fynydd y Gwair fe allwch weld draw at y Preseli, Bannau Brycheiniog a lan y dyffryn i Faesteg.

"Fe fydd pobol yr ardal yn colli eu tirlun a lle tawel ar gyfer hamdden ac ymlacio."

'Cyfraniad sylweddol'

Ond mae npower wedi galw ar bobol i gadw meddwl agored ac mae'n gobeithio y bydd nifer o bobol yn mynd i'r arddangosfeydd y penwythnos nesaf.

Dywedodd y cwmni y byddai'r safle 650 hectar, sy'n eiddo i Ymddiriedolaeth Somerset, cyfrannu'n sylweddol at ynni adnewyddol.

Yr arddangosfeydd
Taflen
Neuadd Bentref Felindre, Mai 20, 1200-2000
Clwb Rygbi Abertawe, Mai 21, 1200-1700
Canolfan Hamdden Pontardawe, Mai 22, 1100-1500

"Byddai Fferm Wynt Mynydd y Gwair yn creu digon o drydan gln bob blwyddyn i gyflenwi anghenion tua 28,000 o gartrefi," meddai'r cwmni.

Dywedodd fod hyn yn fwy na'r nifer o dai yn ardaloedd Pontardawe, Pontarddulais, Clydach, Glanaman a Rhydaman.

Dywedodd fod y safle o fewn un o'r ardaloedd a gafodd eu nodi gan Lywodraeth y Cynulliad fel y rhai mwyaf addas ar gyfer gosod ffermydd gwynt.

Os yw'r cynllun yn cael ei gymeradwyo, mae'n annhebyg y bydd unrhyw un o'r tyrbeini'n troi cyn 2007.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni eu bod yn ceisio "ymgynghoriad cyhoeddus llawn."
HEFYD:
Fferm wynt bwerus yn agor
11 Mai 05 |  Newyddion
Datgelu cynlluniau fferm wynt
07 Rhag 04 |  Newyddion
Methu atal cynllun fferm wynt
05 Hyd 04 |  Newyddion
Rhybudd am ffermydd gwynt
16 Medi 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^