BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 12 Mai, 2005, 06:12 GMT 07:12 UK
Tair ar restr fer Llyfr y Flwyddyn
Nofelau Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2005

Nofelau tair awdures sydd ar restr fer Llyfr y Flwyddyn 2005.

Cyhoeddwyd y rhestr fer ar raglen Y Sioe Gelf nos Fercher.

Bydd yr awduron, Bethan Gwanas, Caryl Lewis ac Elin Llwyd Morgan, yn cystadlu am wobr o £10,000.

Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n ariannu'r wobr ac mae'n cael ei weinyddu gan yr Academi.

Nofelydd, colofnydd, sgriptwraig, awdur i ddysgwyr, plant ac oedolion yn ogystal ‚'r gyfres deledu hynod boblogaidd Amdani ydi Bethan Gwanas.

Yn ei nofel "Hi yw Fy Ffrind", mae'n ein hatgoffa pam y dylem ni gymryd yr awdur digri o ddifri.

Dyma'r tro cyntaf i Ms Gwanas gyrraedd y rhestr fer er iddi fod yn gyn-enillydd Gwobr Tir na-Nog sawl gwaith.

"Ges i goblyn o sioc mod i yn y rhestr hir i ddechrau ond mae'r ffaith mod i ar y rhestr fer yn anhygoel," meddai Ms Gwanas.

"Y gwahaniaeth y gwnaiff i fi ydi y bydd pobol efallai'n dechrau fy nghymryd i o ddifri.

"Mae ryw natur meddwl mod i'n sgwennu am bethau ysgafn...ond o'r diwedd mae'r tri beirniad wedi gweld fod 'na rywbeth arall yna a dwi'n hynod ddiolchgar beth bynnag oedd y rheswm.

Cyntaf ac Ail

Ail nofel Caryl Lewis, sy'n ferch fferm o Geredigion, sydd ar y rhestr fer.

Ei chefndir a'i chynefin oedd yr ysbrydoliaeth i'w nofel Martha Jac a Sianco.

Yn Űl yr awdur, Wil Sam, dyma "nofel eithriadol o bwerus sy'n swyno ambell dro ac yn dychryn dro arall".

Er eu bod yn dair nofel gan dair merch maen nhw yn wahanol iawn
Meg Elis

"Mae'n fraint bod yn rhan o'r gystadleuaeth a dwi wrth fy modd o gyrraedd mor bell ac mewn cwmni mor dda," meddai Caryl Lewis.

"Mae'n grÍt bod yn rhan o rywbeth sy'n annog pobol i ddarllen ac efallai darllen pethau na fydden nhw'n meddwl ei ddarllen gan fod pob math o lyfrau ar y rhestr hir."

Nofel gyntaf y bardd, cyfieithydd, gohebydd a golygydd, Elin Llwyd Morgan, sydd ar y rhestr, Rhwng y Nefoedd a Las Vegas.

Mae'n nofel liwgar am fywyd rebel.

Derbyniodd ganmoliaeth uchel yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen.

"Dwi wrth fy modd ond mae hefyd wedi bod yn sioc bleserus," meddai Elin Llwyd Morgan.

"Yn y gorffennol dwi'n meddwl fod y beirniaid wedi bod yn dueddol o ddewis awduron o gategorÔau gwahanol ond tro 'ma maen nhw wedi bod yn fwy dewr ac wedi torri'r arferiad a dewis nofelau'n hytrach."

'Gwerth eu darllen'

Dywedodd Meg Elis, cadeirydd panel y beirniaid nad oedden nhw wedi dewis nofelau'n fwriadol ond bod mwy o nofelau eleni.

"Yn syml beth sydd wedi dod ‚ nhw i'r brig yw rhagoriaeth," meddai.

"Maen nhw i gyd yn darllen yn dda, maen nhw werth eu darllen a dyna'r prif beth mae rhywun yn chwilio amdano yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.

"Er eu bod yn dair nofel gan dair merch maen nhw yn wahanol iawn."

Dywedodd ei bod yn hoffi'r drefn o gyhoeddi rhestr fer yn ogystal ‚ rhestr hir.

"Mae o'n gwneud i bobol ddarllen, cymryd diddordeb ac efallai darllen pethau na fuasen nhw'n ystyried ei ddarllen.

"Dwi hollol o blaid unrhyw gyhoeddusrwydd...gorau po fwyaf o sioe a sylw y mae llyfrau yn ei gael."

Pwy bynnag fydd yn ennill fe fydd Gwasg y Lolfa yn siwr o fod yn dathlu gan mai nhw sydd wedi cyhoeddi'r tair nofel.

Mae'r awduron wedi bod ar daith drwy Gymru dros yr wythnosau diwethaf gyda'r saith awdur arall oedd ar y rhestr hir.

Beirniaid y gystadleuaeth ydi Meg Elis, Hafina Clwyd a Tony Bianchi.

Fe fydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi mewn seremoni yng Nghaerdydd ar Fehefin 21.

Y beirniaid Saesneg ydi: Charlotte Williams, Tony Brown a Patrick Hannan a'r awduron ar y rhestr fer Saesneg ydi Trezza Azzopardi, Richard Collins ac Owen Sheers.

 • Beth yw eich barn chi am gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn? Dyma'r ymateb sydd wedi ein cyrraedd hyd yma:

  Yn falch iawn mai'r tair yma sydd ar y rhestr fer. Wedi darllen y tair a rhai o'r lleill ac yn bendant mae'r rhain ar y blaen. Hynod o falch fod cystadleuaeth fel hon ymlaen, yn sicr mae yn gwneud i ni ddarllen y llyfrau sydd ar y rhestr.
  Menna Evans , Yr Wyddgrug.
 • HEFYD:
  Rhestr hir Llyfr y Flwyddyn
  04 Maw 05 |  Newyddion


  CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
  Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


  Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


  Yn ôl i'r brig ^^