BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 11 Mai, 2005, 17:20 GMT 18:20 UK
Gwersi mewn coridor
Ysgol y Ffwrnais, Llanelli
Mae nifer o'r plant ieuengaf yn cael gwersi mewn coridor yn yr ysgol

Mae llywodraethwyr ysgol Gymraeg yn Sir Gār yn ystyried ymddiswyddo mewn protest gan fod plant yn cael eu dysgu mewn coridor.

Mae Ysgol Gynradd y Ffwrnais, Llanelli, yn orlawn.

Mae'r llywodraethwyr yn feirniadol iawn o Gyngor Sir Gār sydd, medden nhw, yn gadael y plant i lawr.

Dywed y cyngor y bydd caban newydd yn ei le erbyn mis Medi a bod y broblem wedi codi oherwydd bod yr ysgol wedi derbyn gormod o blant o du allan i'r ardal darged.

Oherwydd galw mawr am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn Llanelli, mae'r nifer o blant sy'n mynd i Ysgol y Ffwrnais wedi cynyddu o 61 i 143 mewn pum mlynedd.

Moderneiddio

Mae'r ysgol Gymraeg arall yn y dref, Ysgol Dewi Sant, yn llawn, ac mae Ysgol y Ffwrnais erbyn hyn dan ei sang.

Defnyddir y llyfrgell, y neuadd a choridor i ddysgu'r plant am nad oes lle i'w gael yn y dosbarthiadau.

"Mae'r brifathrawes, y staff a'r llywodraethwyr yn gwneud eu gorau, ond mae'r sefyllfa'n ofnadwy," meddai un o'r rhieni sydd wedi trefnu cyfarfod ddydd Mercher, Menna Rees.

"Mae'n drist i'r plant achos mae'n bell o fod yn ddelfrydol," meddai Davina Rowlands, sydd ā bachgen pedair oed yn yr ysgol.

Cathryn Lloyd Jenkins, prifathrawes Ysgol y Ffwrnais
Mae'r brifathrawes yn poeni na fydd y caban newydd yn cyrraedd erbyn Medi

"Mae'r Cyngor yn clodfori eu rhaglen i foderneiddio ysgolion y sir, ond dydyn nhw ddim yn gwneud dim i ddatrys problemau tymor byr," meddai.

"'Dan ni wedi bod fel y person tawel sy'n aros i archebu diod mewn bar, ond nawr 'r'yn ni wedi cael digon o aros."

Mae cyfarwyddwr addysg y sir, Vernon Morgan, wedi ymweld ā'r ysgol i weld y sefyllfa.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor sir y bydd caban newydd gyda dau ddosbarth yn ei le erbyn dechrau'r flwyddyn ysgol ym mis Medi.

"Os yw'r ysgol yn gweithredu o fewn y nifer safonol, mi fydd hyn (y caban newydd) yn gwella'r problemau sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd," meddai Mr Morgan mewn datganiad.
HEFYD:
Poeni am gau ysgolion
14 Ion 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^