BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 19 Rhagfyr 2005, 07:24 GMT
Cyfle unigryw i weld Cerys yn canu
Cerys Matthews
Credir mai dyma gig lleia Cerys Matthews yng Nghymru ers dyddiau cynnar Catatonia

Cafwyd cyfle unigryw i weld cyn-gantores Catatonia yn canu mewn clwb rygbi wrth iddi ddychwelyd i Gymru i ddathlu gwyliau'r Nadolig.

Dim ond 270 o docynnau oedd ar gael i weld Cerys Matthews yn perfformio yng Nghlwb Rygbi Bethesa nos Sul.

Roedd 6,500 o bobl yn y gynulleidfa pan berfformiodd yn y dre ddiwetha yng nghyngerdd awyr agored Pesda Roc yn haf 2003.

Credir mai dyma gig lleia'r gantores yng Nghymru ers dyddiau cynnar Catatonia.

Gwerthodd y tocynnau yn gyflym wedi i'r trefnwyr gadarnhau y byddai'r gantores o Sir Benfro yn perfformio.

"Roedd hi'n noson unigryw iawn," meddai un o drefnywr y noson, Delyth Vaughan. "Mae hi wedi arfer chwarae o flaen torfeydd mawr.

"Mi fu'n rhaid procio tipyn arni hi a holi a oedd am ddod adre am y Nadolig. Pan ddywedodd bod hi'n dod am fis fe aeth y cais yn l ac ymlaen nes iddi benderfynu gwneud y cyngerdd."

Roedd elw'r noson yn cael ei fuddsoddi mewn prosiect cymunedol yn ardal Bethesda sy'n cynnwys sefydlu stiwdio a darparu adnoddau ar gyfer pobl ifanc y fro.

Yn rhannu'r llwyfan Cerys Matthews yng nghygherdd Parti Dolig Pesda Roc yr oedd yr actores Lisa Jn Brown gyda'i band gwerin 9Bach, Gwilym Morus a Jane Maria Williams, cantores werin leol sy'n dechrau gwneud enw i'w hun.

Ymddangosiad Cerys Matthews yng nghyngerdd Pesda Roc 2003 oedd y cyfle cynta i'w dilynwyr ei gweld yng Nghymru ers iddi newid cyfeiriad a mentro i fyd canu gwerin.

Roedd y Super Furry Animals ymysg perfformwyr eraill y noson honno.

'Anrheg gorau'

Ers priodi 'r Americanwr Seth Riddle yn 2002 mae Cerys yn byw yn Nashville, Tennessee. Mi wnaeth y ddau gyfarfod pan roedd hi yn recordio'r albym Cock-a-hoop.

Mae'r cwpwl bellach yn rieni i ddau o blant - merch Glenys Pearl y-Felin sydd yn ddyflwydd a mab, Johnny Jones, a gafodd ei eni ym mis Gorffennaf eleni.

Ar ei gwefan mae'r gantores yn sn am ddod 'r plant yn l i Gymru ar gyfer gwyliau'r Nadolig. Mae hefyd yn bwriadu dychwelyd i'r stiwdio ym mis Ionawr i orffen recordio albym newydd.

"Tydi Cerys heb fod adre ers sbel ac mae hi'n edrych ymlaen at y cyffro o berfformio eto yng Nghymru," meddai Delyth Vaughan cyn y cyngerdd.

"Dywedodd mai cael cynulleidfa ym Methesda fydd yr anrheg gorau geith hi!"
HEFYD:
Cerys oedd seren y Sesiwn
17 Gorff 04 |  Newyddion
Canu Cerys yn l ar CD
21 Mai 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^