BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 16 Rhagfyr 2005, 07:31 GMT
50,000 ychwanegol i'r Brifwyl
Pafiliwn yr Eisteddfod
Y bwriad yw helpu'r Eisteddfod i barhau 'i rhaglen o foderneiddio

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn derbyn 50,000 gan Lywodraeth y Cynulliad y flwyddyn nesaf yn ychwanegol at y grant blynyddol.

Dywedodd y gweinidog dros ddiwylliant, chwaraeon a'r iaith Gymraeg yn y cynulliad y bydd yr arian ychwanegol ar gael i helpu'r Eisteddfod i barhau 'i rhaglen o foderneiddio'r Brifwyl.

Bydd yr ŵyl yn derbyn 408,000 gan Fwrdd yr Iaith yn 2006-07 a dros 300,000 gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Wrth ymateb dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, ei fod yn "falch iawn" fod yr Eisteddfod i dderbyn mwy o arian gan Lywodraeth y Cynulliad.

Flwyddyn yn l fe ddaeth yr Eisteddfod yn agos iawn at fynd yn fethdalwr ac roedd ganddi ddyledion o 300,000.

Yn sgil hynny fe wnaeth Bwrdd yr Iaith gomisiynu cwmni cyfrifwyr Grant Thornton i gynnal arolwg a ddaeth i'r casgliad fod angen 188,000 yn rhagor bob blwyddyn.

Er bod y grant drwy Fwrdd yr Iaith wedi codi y llynedd i 400,000 dim ond 25,000 yn fwy nag yr oedd y grant yn 1997.

Budd

Fe fydd y 50,000 a gyhoeddwyd ddydd Gwener yn daliad unwaith ac am byth ac yn ychwanegol at yr arian blynyddol mae'r brifwyl yn ei dderbyn.

"Dwi'n croesawu'r camau sydd wedi eu cymryd gan yr Eisteddfod dros y blynyddoedd diwethaf i foderneiddio ac ehangu ei apl a newid ei strwythurau rheoli," meddai Mr Pugh.

Mae'r cyhoeddiad yn ein galluogi i gynllunio ar gyfer 2006 a 2007 a chael cytundeb gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i rym
Elfed Roberts, Eisteddfod Genedlaethol

"Dwi'n hyderus y bydd yr arian ychwanegol hwn yn eu helpu i barhau gyda'r broses hon.

"Bydd yr arian, yn ogystal phecyn ariannol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yn helpu i roi sylfaen ariannol mwy diogel i'r Eisteddfod," meddai.

Wrth ymateb dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts fod hyn "yn gyfraniad sy'n sicr o fod yn fuddiol iawn i gyfanswm yr incwm yr ydyn ni'n ei dderbyn".

"Mae'r cytundeb newydd gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am Gronfa Genedlaethol Llywodraeth Leol Cymru, yn cynnwys pob awdurdod lleol yng Nghymru, yn cymryd lle y grant blaenorol gafwyd gan yr awdurdod lleol a gartrefai'r Eisteddfod.

"Mae hwn yn drefniant hynod o fuddiol i ni ac rydyn ni'n awr yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gynllun 10 mlynedd sy'n cynnwys lleoliadau a threfniadau eraill.

"Mae'r cyhoeddiad yn ein galluogi i gynllunio ar gyfer 2006 a 2007 ac yn cael cytundeb gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i rym ac mae oblygiadau diddorol a phwysig iawn i'r cytundeb yma,"

Cydweithio

Ym mis Medi fe gytunodd cynghorau sir Cymru mewn egwyddor i roi 320,000 bob blwyddyn at ariannu'r Eisteddfod, lle bynnag bo'r brifwyl, ac er mwyn ei diogelu.

Fe fydd y cynllun rwan yn cael ei weithredu yn 2006.

Mae'r gefnogaeth i'r Brifwyl yn dibynnu ar raglen o foderneiddio er mwyn ehangu ei hapl.

Ymhlith amodau'r cytundeb, a ddilynodd y trafodaethau gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, roedd sicrhau mwy o nawdd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg.

"Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith bod y cynulliad, Bwrdd yr Iaith a llywodraeth lleol yn cydweithio a sicrhau ffynonellau dibynadwy ariannol i'r Eisteddfod," meddai Dr Chris Llywelyn o'r Gymdeithas.

"Yn bendant mae'n cynllun ni yn barod i'w weithredu ac mae'r sicrhad gan y cynulliad yn ein galluogi i weithredu'r cynllun ar gyfer 2006 ymlaen."

Dyfodol

Dywedodd Mr Roberts bod trefniadau Eisteddfod 2006 ar safle'r hen weithfeydd dur yn Felindre, Abertawe, "yn mynd yn dda".

"Rydyn ni bron chwblhau'r trefniadau ar gyfer y rhaglen cyngherddau min nos.

"Mae'r pwyllgorau lleol eisoes wedi codi 225,000 ac mae Cr yr Eisteddfod - gyda dros 200 o aelodau - yn cwrdd yn wythnosol i ymarfer."

Ond does dim cartref swyddogol eto ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2007.

Mae'r Eisteddfod yn awyddus i ymweld Sir y Fflint ond dywedodd Mr Roberts bod y lleoliad yn dibynnu ar union swm o arian yr oedd Bwrdd yr Iaith yn ei roi.

Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf i godi arian at y gost o'i chynnal ddiwedd mis Tachwedd yn Yr Wyddgrug.

Mae disgwyl i'r Eisteddfod gyhoeddi ddechrau mis Ionawr lle yn union y bydd y brifwyl yn cael ei chynnal yn Sir y Fflint yn 2007.
HEFYD
Prifwyl 2007: Cychwyn ar godi arian
25 Tach 05 |  Newyddion
Prifwyl: Cytundeb mewn egwyddor
27 Medi 05 |  Newyddion
Llwyddiant ariannol i Steddfod Eryri
07 Awst 05 |  Newyddion
Prifwyl: 'Angen arian canolog'
04 Awst 05 |  Newyddion
Prifwyl: Ystyried mynd yn fethdalwr
30 Gorff 05 |  Newyddion
Prifwyl: Trafod dyfodol
29 Gorff 05 |  Newyddion
Eisteddfod: 'Dim siec wag'
26 Meh 05 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^