BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2005, 16:45 GMT
Mathemateg: Yn haws yn Gymraeg
Cyfrifiannell
Mae'r geiriau Cymraeg am rifau yn cynnig mwy o gliwiau am eu cyfansoddiad

Awgryma ymchwil diweddar fod plant bach yn dysgu rhifo yn haws yn Gymraeg nag yn Saesneg.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Rhydychen wedi cynnal arbrofion gyda phlant 6 ac 8 oed mewn ysgolion amrywiol eu cyfrwng.

Mae'r canlyniadau yn dangos fod dealltwriaeth o syniadau sylfaenol rhif ymysg y rhai sy'n cael eu gwersi yn Gymraeg.

Y rheswm yw fod y geiriau yn cyfleu hanfod rhif yn fwy amlwg yn y Gymraeg nag yn y Saesneg.

Er enghraifft, mae'n haws i blentyn Cymraeg ddeall mai'r rhifau 10 a thri sy'n creu 13 gan mai 13 yw'r rhif yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Dadl yr ymchwilwyr yw ei fod yn anos i blentyn Saesneg gan nad yw'r un cliwiau i'w cael yn y gair 'thirteen'.

Cyhoeddir canlyniadau'r ymchwil yn y rhifyn newydd o'r cylchgrawn dwyieithog Trafodion Addysg - Education Transactions - a gyhoeddir gan Brifysgol Cymru Bangor.

"Ar un olwg, nid yw'r canlyniad hwn yn syndod o gwbl," meddai'r Athro Gareth Roberts, un o olygyddion y cylchgrawn.

"Mae rhai o ieithoedd gwledydd Ymylon y Môr Tawel, megis Siapan, China a Corea, yn cyfrif ar batrwm tebyg i'r Gymraeg ac mae pawb yn gwybod am safonau uchel y gwledydd hynny mewn mathemateg".

Gwnaed y gwaith ymchwil gan Ann Dowker, darlithydd ymchwil yn Adran Seicoleg Arbrofol, Prifysgol Rhydychen, a Delyth Lloyd, ymchwilydd ôl-radd ym Mrifysgol Rhydychen.

Mae'r cylchgrawn hefyd yn cynnwys erthygl gan Dylan Jones, darlithydd yn Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Prifysgol Cymru, Aberystwyth, yn olrhain hanes addysgu mathemateg yn y Gymraeg.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^