BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sul, 8 Mai, 2005, 11:43 GMT 12:43 UK
'Colled enfawr i'r byd gwerin'
Siwsann George
Cantores a cherddor gwerin: Siwsann George

Mae'r gantores werin Siwsann George wedi marw ddydd Gwener wedi brwydr yn erbyn cansyr.

Roedd Ms George yn 49 oed ac yn byw yn Abercynon.

Mae'n gadael gŵr, Roger Plater, a'u mab Osian, 13 oed.

Cychwynnodd ei gyrfa yn y band gwerin a sefydlodd, Mabsant, cyn perfformio gyda Sioe Gymreig Werinol Siwsann George.

Yn ogystal bod yn ymgyrchydd brwd dros y Gymraeg, bu'n ymgyrchu dros hawliau'r anabl wedi ei phroblemau iechyd ei hun.

Roedd hi'n gallu rhoi gwedd newydd i ganeuon traddodiadol
Frank Hennessy

Roedd Frank Hennessy, cyflwynydd rhaglen gerddoriaeth Geltaidd ar BBC Radio Wales, yn adnabod Ms George am fwy na 30 mlynedd.

"Yn sicr, roedd hi'n rhan o'r sefydliad gwerin gartref ac yn rhyngwladol," meddai.

"Yn ogystal bod yn gerddor gwych, yn canu'r delyn a'r gitr, roedd hi'n gantores arbennig.

"Roedd hi'n gallu rhoi gwedd newydd i ganeuon traddodiadol. Mae'n golled enfawr i'r byd gwerin."

Dywedodd Mr Hennessy, a oedd wedi canu sawl tro Ms George, ei bod yn berson llawn bywyd.

Cafodd ei magu yn Nhreherbert, Y Rhondda, ac roedd yn rhan o'r genhedlaeth gyntaf i gael ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgolion Ynyswen a Rhydfelen.

Graddiodd o Brifysgol Cymru Aberystwyth cyn mynd i Goleg Cerdd a Drama Caerdydd.

Teithio tramor

Cychwynnodd ganu gyda'i brawd, Roland, a chafodd ei hybu i barhau 'i gyrfa.

Cyhoeddodd grynoddisg o ganeuon Goreuon Mabsant ac mae ei halbwm acwstig "Traditional Songs of Wales" wedi gwerthu miloedd o gopau drwy'r byd.

Ar l rhyddhau'r grynoddisg aeth hi ar daith o amgylch Prydain ac America.

Yn Hydref aeth ar ei thaith dramor olaf - i Weriniaeth Urdmurtia yn Rwsia.

Symudodd Ms George o Lantrisant i Abercynon yn 1994 gyda'i gŵr a'i mab.

Bydd angladd preifat yr wythnos hon.

Isod mae rhai wedi gyrru teyrngedau i Ms George. Dyma eu hymateb.

Nid yw'r byd canu gwerin yng Nghymru mor gyfoethog hynny ac mae colli gwir arloeswraig a llysgennad fel Siwsann yn ergyd aruthrol. Roedd ei brwdfrydedd wastad yn heintus ac yn rhoi sbardun i eraill gario mlaen. Ond uwchlaw hynny hyd yn oed, roedd ei Chymreictod a'i chariad at yr iaith yn gwbl amlwg - yn gryfach (pan oedd angen bod) na'i sel dros ganu gwerin. Diolch am ei chyfraniad.
Tudur Huws Jones, Penisarwaun, Gwynedd

"O!'r Fwyalchen Ddu, Bigfelen,
That flies so nimbly through the air.
Ei di drosto'i at y ddynes?
For she is the fairest of the fair.
A dywedyd y gwir wrthi,
Ei bod hi'n poeni 'mywyd i,
Not to send me a true answer,
Ei bod hi yn y ddaear ddu..."

Ffarwl Siws annwyl, enaid hoff cytn, a ffrind a chydymaith ffyddlon. Cest fwy na dy sir o drafferthion, ac eto 'roedd dy wn dal yn un o'r rhai mwyaf pert a siriol yn y byd. Cadwa st i mi i fyny fan'na nes daw fy nhro innau. Gyda chariad, Rob.
Robin Huw Bowen, Aberystwyth

Cydymdeimladau mawr i'r teulu. Cyfrannodd yn helaeth i Gymru a bydd y golled yn fawr.
EMD, Llundain

Mae'r byd wedi colli cantores a cherddor gwych a dwi wedi colli ffrind. Fe fyddan ni i gyd yn gweld dy eisiau di Siwsann.
Helen Davies, Aberdar, Rhondda Cynon Taf

Sioc fawr oedd clywed am farwolaeth Siwsann, hen gydymaith o'r ysgol a'r brifysgol. Er nad oeddem wedi gweld ein gilydd ers rhai blynyddoedd, roeddwn yn meddwl amdani'n aml, a chydymdeimlaf yn fawr Roger ac Osian yn eu colled enfawr.
Helen Smith, Pen-y-groes, Gwynedd
HEFYD:
Gohirio llawdriniaeth cancr eto
06 Rhag 03 |  NewyddionGwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^