BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mai, 2005, 21:21 GMT 22:21 UK
O Vaughan i Fynwy
Vaughan Roderick
Vaughan Roderick
BBC Cymru

Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru sy'n bwrw golwg ar hynt a helynt yr etholiad.

Dydd Gwener Mai 6

Daeth yr awr i agor yr amlen. Fe wnes i addo ar drothwy'r etholiad y byddwn yn llunio rhestr o'r chwech sedd yr oeddwn yn disgwyl gweld yn newid dwylo yng Nghymru. Wel mae'n bryd datgelu'r cynnwys.

Ga'i ymflachio yn gyntaf fy mod wedi cael y nifer o seddi yn gywir ac fe lwyddais i gael pump allan o'r chwech yn gywir.

Doedd hi ddim yn annodd broffwydo y byddai Llafur yn colli Mynwy a Chanol Caerdydd. Yn wir pe bai Llafur wedi eu cadw dwi'n meddwl y byddwn i'n chwilio am swydd newydd heddiw!

Ychwnaegais Gorllewin Clwyd at y restr er gwaetha record di-fai Garteh Thomas fel aelod lleol. Yn yr hen ddyddiau hi a Mynwy oedd seddi mwyaf cadarn y Ceidwadwyr yng Nghymru a theimlais ei bod hi'n anorfod y byddai'n newid ei lliw.

Yn wir, cefair dipyn o sioc i weld Gareth Thomas yn dod mor agos at gadw ei sedd.

Roeddwn i'n gwbwl hyderus y byddai Llafur yn colli Preseli Penfro. Cefais gyfle i ymweld 'r etholaeth yn ystod yr ymgyrch ac roedd hi'n amlwg bod ffactorau lleol megis diffyg dentyddion yn tanseilio ymgyrch y Blaid Lafur.

Bonclust

Doedd ymddeoliad Jackie Lawrence ddim o gymorth i Lafur a doedd yr ymgeisydd a ddewisiwyd o blith rhestr fer o fereched yn unig ddim yn un o'r ymgeiswyr cryfa i mi i gwrdd nhw erioed. Dwi'n ceisio bod yn garedig wrth ddweud hynny ond mae'n bosib dadlau bod y polisi o wahardd dynion o restrau fer wedi colli dwy sedd i Lafur yng Nghymru, Preseli ac wrth gwrs Blaenau Gwent.

Ac oedd, mi oedd Blaenau Gwent ar fy rhestr. Mae'r etholaeth yn un sy'n gyfarwydd iawn i mi ac roddwn yn synhwyro bod yr etholwyr yno yn mwynhau eu cyfle cyntaf erioed i rhoi bonclust i'r Blaid Lafur heb orfod newid eu lliwiau gwleidyddol mewn gwirionedd.

Pump allan o chwech felly. Ynys Mon oedd y chweched ar y rhestr. Ni chefais gyfle i ymweld 'r fam-ynys yn ystod yr ymgyrch ond roedd hi'n ymddangos i mi y byddai canlyniadau arolwg barn ITV yn galluogi Plaid Cymru i wasgu ar bleidlais Peter Rogers a'r Toriaid er mwyn curo Llafur. Fe fydd hi'n ddiddorol ceisio darganfod pam na ddigwyddodd hynny.

Y sedd oedd yn absennol o'r rhestr oedd Ceredigion. Roeddwn wedi clywed sawl Democrat Rhyddfrydol yn proffwydo buddugoliaeth yno...ond roedd cyfeillion sy'n byw yn yr etholaeth yn mynny bod hynny'n siarad gwag. Serch hynny dwi'n weddol blest fy mod wedi cael y rhan fwyaf o'r rhestr yn gywir ac yn dyfaru na chefais amser y tro hwn i fentro i swyddfeydd y bwci!
O Vaughan i Fynwy


DIWEDDARA

O'R ARCHIF
SYLWADAU 2006
 
WEDI ETHOLIAD 2005
 
HYNT A HELYNT YR YMGYRCH
 
SYLWADAU CYN YR ETHOLIAD
 
SYLWADAU 2004
 Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^