BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 7 Mai, 2005, 09:57 GMT 10:57 UK
SÍr yn darllen straeon i blant
Matthew Rhys
Un o'r enwogion sy'n darllen stori ydi Matthew Rhys

Mae rhai o actorion a sÍr Cymru wedi camu o'r llwyfan i ddarllen chwedlau ar gryno ddisg sydd wedi ei gynhyrchu gan bobl ifanc i godi arian ar gyfer ApÍl Arch Noa.

Ymhlith y rhai sydd wedi darllen y straeon mae'r actorion Matthew Rhys a Brian Hibbard a'r gyflwynwraig Sarra Elgan.

Disgyblion Ysgol Gyfun y Coed Duon wnaeth feddwl am y syniad fel rhan o gynllun busnes yn yr ysgol.

Y gobaith ydi y bydd y cryno ddisg ar gael yn y prif siopau gwerthu nwyddau i blant drwy Gymru.

Bydd chwarter yr elw yn mynd tuag at yr apÍl sy'n codi arian ar gyfer Ysbyty Plant Cymru.

Mae'r straeon sydd ar y cryno ddisg dwbl, Tiny Tales with Big Names, yn Gymraeg a Saesneg ac wedi eu hanelu tuag at blant rhwng pedair a phump oed.

Yn ogystal ‚ Rhys, Elgan a Hibbard fe wnaeth un o actorion Pobol y Cwm, Llinor ap Gwynedd, recordio'r straeon ar gyfer y cryno ddisg yn ogystal ac un o sÍr y gyfres comedi Satellite City, Boyd Clack.

Recordio

Disgyblion rhwng 14 a 15 oed sydd wedi bod wrthi yn paratoi'r cryno ddisg.

"Fe wnaethon ni feddwl am y syniad yma ac yna i wneud o'n fwy apelgar cawsom enwogion i ddarllen y straeon," meddai Zowie Purves, 14 oed, a rheolwr gyfarwyddwr cwmni Infusion, y cwmni sydd wedi cael ei sefydlu gan y disgyblion.

Brian Hibbard
Mae Brian Hibbard hefyd yn darllen stori ar y cryno ddisg
"Roedd rhaid i ni wneud dipyn o waith i gasglu'r bobl at ei gilydd.

"Ond fe wnaethon ni lwyddo i gael y pump drwy gysylltiadau oedd ganddon ni yn yr ysgol.

"Fe gawson ni'r enwogion i fynd i dŷ un o'r athrawon ac i'r ysgol i recordio'r straeon."

Dywedodd hefyd bod yr enwogion wedi cynnig eu gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Ymhlith y straeon sy'n cael eu darllen ar y cryno ddisg y mae Jac a'r Goeden Ffa, Cinderella a 'Beauty and the Beast'.

"Rydym yn trafod ar hyn o bryd gyda Mothercare a'r Early Learning Center yn y gobaith y byddan nhw'n gwerthu'r cryno ddisg yn y siopau drwy Gymru," ychwanegodd Miss Purves.

Dywedodd prifathro'r ysgol, Mike Pickard, ei fod yn falch iawn o'r disgyblion.

"Maen nhw'n gwneud hyn fel rhan o brosiect Menter yr Ifanc ac yn gwneud y cyfan yn eu hamser hamdden ac yn gweithio'n galed i lwyddo."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^