BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mai, 2005, 01:18 GMT 02:18 UK
Plaid Ípik: Dwy fuddugoliaeth
Jenny Willott
Jenny Willott: Cipio Canol Caerdydd gyda mwyafrif o bron i 6,000

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cipio dwy o'u seddi targed sef Canol Caerdydd oddi wrth y Blaid Lafur a Cheredigion oddi wrth Blaid Cymru.

Yng Ngheredigion trechodd ymgeisydd y blaid, Mark Williams, Simon Thomas o 219 o bleidleisiau.

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Lembit Ípik fod hon yn "noson wych".

Cafodd Jenny Willott 17,991 o bleidleisiau yng Nghanol Caerdydd, mwyafrif o bron i 6,000.

Ar noson lwyddiannus i'r Democratiaid Rhyddfrydol drwy Brydain dywedodd Ms Willott: "Mae'r neges y mae'r etholwyr wedi ei rhoi yn un syml.

"Yng Nghaerdydd, ar draws Cymru ac ym Mhrydain gyfan, mae'n amlwg mai'r Democratiaid Rhyddfrydol yw'r Gwir Ddewis Arall.

'Noson wych'

"Mae trigolion Canol Caerdydd wedi anwybyddu'r Tor´aid sy'n flinedig ac yn fwyfwy amherthnasol; maen nhw wedi gwrthod y llywodraeth Lafur drahaus ac maen nhw wedi dewis neges gadarnhaol Charles Kennedy a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Jon Owen Jones
Roedd y canlyniad yn siom i'r ymgeisydd Llafur, Jon Owen Jones
"Bydd yn bleser a braint i gynrychioli a gwasanaethu pobol Canol Caerdydd yn San Steffan," meddai.

"Mae hon yn noson wych i'n plaid ni," meddai Lembit Ípik, arweinydd y blaid yng Nghymru.

"Ar ddechrau'r noson roedd gennym ni ddau AS ac erbyn y diwedd mae gennym ni bedwar, sef cynnydd o 100%."

Canol Caerdydd oedd prif darged y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru a'r bedwaredd ar restr targed y blaid drwy Brydain.

Roedd gan Jon Owen Jones o Lafur fwyafrif o lai na 700 yn 2001.

Roedd sylwebwyr wedi rhagweld y gallai pleidlais myfyrwyr fod yn allweddol yng Nghanol Caerdydd lle mae Prifysgol Caerdydd a thri safle Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Gan fod dileu ffioedd dysgu, a gyflwynwyd gan y llywodraeth Lafur, yn un o flaenoriaethau'r Democratiaid Rhyddfrydol roedd y blaid yn hyderus y gallai'r polisi hwn ennill pleidleisiau.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^