BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mai, 2005, 02:24 GMT 03:24 UK
Llafur yn colli ei sedd fwya diogel
Peter Law
Penderfynodd Peter Law sefyll fel ymgeisydd Annibynnol

Mae'r ymgeisydd Annibynnol Peter Law wedi cipio sedd fwya diogel Llafur yng Nghymru, Blaenau Gwent, oddi wrth y blaid.

Trodd hen fwyafrif Llafur o 19,000 yn fwyafrif o 9,121 i Mr Law.

Cafodd Mr Law 20,505 o bleidleisiau sef 58%.

"Dyma'r hyn sy'n digwydd pan nad yw plaid yn gwrando ar y bobol," meddai Mr Law wedi'r canlyniad.

Buddugoliaeth ddramatig yw hon i'r Aelod Cynulliad lleol a adawodd y Blaid Lafur oherwydd y rhestrau merched yn unig a ddefnyddiwyd i ddewis ymgeisydd Llafur yr etholaeth.

Cyn y canlyniad cyfaddefodd gweithwyr Llafur fod Mr Law wedi ennill a daeth y cyfaddefiad cyn i'r ymgeisydd Maggie Jones gyrraedd y cyfri.

Bu Mr Law yn siarad ag aelodau o'r cyfryngau a chwifiodd ei law ar gefnogwyr yng nghanolfan hamdden Glyn Ebwy.

"Efallai fod rhywbeth yma heno y mae angen i Lafur weithredu arno," meddai Mr Law.

"Dylai fod cywilydd ar Peter Hain (Ysgrifennydd Cymru) a Rhodri Morgan (Prif Weinidog y Cynulliad).

"Maen nhw wedi troi sedd naturiol Lafur yn erbyn y blaid ...."

'Ergyd aruthrol'

Cyn y canlyniad dywedodd Eluned Morgan o'r Blaid Lafur y byddai colli Blaenau Gwent yn "ergyd aruthrol".

"Bydd yn siom enfawr i ni fel plaid...mae hon yn sedd hanesyddol i ni, oherwydd Aneurin Bevan a Michael Foot," meddai.

Maggie Jones
Colli: Maggie Jones, yr ymgeisydd Llafur

"Dwi'n teimlo fod pobl y tu mewn i'r Blaid Lafur yn teimlo fod Peter Law wedi'n bradychu ni.

"Fe, mwy na neb arall yn y Blaid Lafur, oedd ddim am weld clymblaid, ond fe sy'n mynd i'n gorfodi ni i ddibynnu ar bleidiau eraill ac mae hynny'n ergyd aruthrol i ni.

"Falle ein bod ni wedi bod yn cymryd y sedd yn ganiataol .. bydd hyn yn gyfle i ni ail-adeiladu'r blaid yn lleol."

Ar ddechrau'r ymgyrch etholiadol cafodd Mr Law wybod fod ganddo dyfiant ar yr ymennydd a chafodd driniaeth.

Wedyn cadarnhaodd y byddai'n brwydro am sedd fwyaf diogel Llafur yng Nghymru wedi'r cyfan.

Yn ystod yr ymgyrch galwodd y cyn Ysgrifennydd Cartref, David Blunkett, ar Mr Law i beidio sefyll. A dywedodd Mr Law, ei fod wedi ei annog i sefyll fel ymgeisydd Annibynnol gan bleidleiswyr yn ei etholaeth.

Diogel

Roedd gan Lafur fwyafrif o 19,313 yn yr etholiad yn 2001 a 72% o'r bleidlais ym mhumed sedd fwya diogel y blaid ym Mhrydain.

Blaenau Gwent
Roedd y frwydr yn un ddiddorol ym Mlaenau Gwent y tro hwn

Mae penderfyniad Mr Law wedi newid sefyllfa Llafur yn y cynulliad ac yn golygu fod Llafur, oedd yn dal 30 o'r 60 o seddi yn y cynulliad, yn colli ei mwyafrif.

Arweiniodd y penderfyniad i ddewis Maggie Jones, swyddog undeb Unsain, fel ymgeisydd Llafur at ymddiswyddiad y rhan fwyaf o bwyllgor gwaith y blaid ym Mlaenau Gwent.

Amddiffynnodd Llafur y penderfyniad i ddewis o restr fer o ferched yn unig ar sail eu bod yn ceisio denu mwy o ferched i San Steffan.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^