BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mai, 2005, 12:54 GMT 13:54 UK
Newid y tirlun gwleidyddol
Peter Law

Wrth i Tony Blair ddychwelyd i Downing Street a llwyddo i ennill trydydd tymor fe gafodd y blaid ergyd yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol eleni.

Bu ergyd fawr i'r Blaid Lafur ym Mlaenau Gwent wrth iddi golli ei sedd fwya diogel yng Nghymru.

Trodd mwyafrif Llafur o 19,000 yn fwyafrif o 9,121 i Mr Law.

Roedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn dathlu wedi iddyn nhw ennill Canol Caerdydd a Cheredigion a llwyddodd y Ceidwadwyr ym Mynwy, Preseli Penfro a Gorllewin Clwyd.

Cafodd Plaid Cymru ergyd ddwbl. Yr ymgeisydd Llafur Albert Owen gadwodd Ynys Mn, gan gynyddu ei fwyafrif o 800 i 1,242.

Wedyn collodd cyfarwyddwr polisi Plaid Cymru Simon Thomas Ceredigion lle enillodd ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol mwyafrif o 200.

Ond yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr llwyddodd Adam Price o Blaid Cymru i fwy na dyblu ei fwyafrif.

Wyth mlynedd ar l i'r Ceidwadwyr ddiflannu oddi ar y map gwleidyddol enillodd David Davies ym Mynwy, y sedd y mae wedi ei dal fel Aelod Cynulliad ers 1999.

Roedd gan Huw Edwards fwyafrif o lai na 700 a'r tro hwn cafodd y Ceidwadwyr fwyafrif o 4,527.

Canlyniad cynta

Llwyddodd y Ceidwadwyr ym Mhreseli Penfro a Gorllewin Clwyd ond ni lwyddodd y blaid i gipio Bro Morgannwg na Gogledd Caerdydd.

CANLYNIAD CYMRU 2005
Llafur: 29 sedd (-5); 42.7% (-5.9%)
Democratiaid Rhyddfrydol : 4 sedd (+2); 18.5% (+4.6%)
Ceidwadwyr: 3 sedd (+3); 21.4% (+0.4%)
Plaid Cymru: 3 sedd (-1); 12.6% (-1.7%)
Annibynnol: 1 sedd (+1)
Nifer wnaeth bleidleisio: 62.4% (+1.8%)

Dywedodd AS Castell-nedd Peter Hain bod Llafur wedi perfformio'n "wych".

Tra bod Elfyn Llwyd o Blaid Cymru wedi dweud bod y golled o sedd Ceredigion yn "ergyd chwerw".

Yn l Lembit Opik, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn brif wrthblaid Cymru yn San Steffan.

A dywedodd y Ceidwadwr, Bill Wiggin, fod ennill tair sedd yn "ddechreuad da".

Canlyniad cynta'r noson oedd Islwyn lle cadwodd Don Touhig y sedd i Lafur mwyafrif o 15,740.

Yna daeth canlyniad Dyffryn Clwyd a Llafur yn cadw'r sedd mwyafrif o 4,669.

Jenny Willott
Roedd y Democratiaid Rhyddfrydol yn dathlu yng Nghanol Caerdydd

Llwyddodd Llafur i gadw Aberafan, Wrecsam, Castell-nedd, Gorllewin Caerdydd, De Caerdydd a Phenarth, Pontypridd, Cwm Cynon, Caerffili, Pen-y-bont, Gorllewin Abertawe, Alun a Glannau Dyfrdwy a De Clwyd.

Wrth i arolwg y BBC/ITV ragweld mwyafrif o 66 i Lafur ym Mhrydain, dywedodd Paul Flynn, ymgeisydd Llafur Gorllewin Casnewydd fod y prif weinidog yn broblem fawr.

Beirniadodd Mr Flynn y prif weinidog, Tony Blair, mewn cyfweliad ar raglen etholiad BBC Radio Cymru.

Dywedodd y dyn a enillodd sedd am y tro cyntaf yng Ngorllewin Casnewydd yn 1987 fod Mr Blair yn broblem fawr ar garreg y drws oherwydd ei bersonoliaeth ac oherwydd rhyfel Irac.

Honnodd y gallai rhai o'i gyd-weithwyr mewn seddi ymylol golli oherwydd delwedd Mr Blair.

Beth yw eich barn chi am ganlyniadau'r etholiad? Dyma'r sylwadau gafodd eu derbyn.


Er fy mod yn byw yng Nghaerffili ers dros ugain mlynedd, cefais fy ngeni a fy magu yng Ngheredigion, ac 'rwyn dal yn Gardi i'r carn! Mae canlyniad yr etholiad yng Ngheredigion yn dristwch i mi. Etholaeth wledig ydyw ag ynddi ddwy brifysgol, a nifer sylweddol o fyfyrwyr heb unrhyw gysylltiad a'r sir nag a Chymru. Credaf na ddylai myfyrwyr gael pleidleisio yn y dref lle maen nhw'n astudio - dylent gofrestru yn eu cartrefi. Mae fy mab yn fyfyriwr ym Mangor ac er i'r Brifysgol ei gofrestru yno, cafodd bleidlais bost yn etholaeth Caerffili.
Sharon Howell, Caerffili

Balch fod Peter Law ym Mlaenau Gwent wedi ennill yn ogystal David Davies yn Nhrefynwy. Calondid hefyd gweld bod yna amryw o unigolion sy'n bleidiol i gyfreithloni cyffuriau ac sy'n gefnogol i bethau cyfeiliornus eraill wedi colli'u seddau. Gresyn na fyddai Peter Rogers a Guto Bebb wedi ennill.
Gwyndaf M Hughes, Caernarfon, Gwynedd

Hoffen i estyn fy nghydymdeimlad i Simon Thomas a Phlaid Cymru. Canlyniad Ceredigion oedd sioc y noson i fi. Pleidleisiais i drwy'r post yng Ngheredigion heb feddwl gymaint y byddai angen fy mhleidlais y tro hyn. Y peth gorau i neud nawr yw edrych ymlaen at etholiadau'r Cynulliad. Mae'n amlwg fod nifer o etholwyr wedi edrych ar yr etholiad cyffredinol hwn ar lefel mwy Prydeinig ac felly wedi meddwl mai buddiol fyddai cynyddu mwyafrif y Democratiaid Rhyddfrydol yn San Steffan yn erbyn Llafur- gwir, ond anffodus i Plaid. Er hynny, rhoddodd canlyniad ysgubol Caerfyrddin a Peter Law ym Mlaenau Gwent wen ar fy wyneb.
Esyllt, Llundain

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^