BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mai, 2005, 03:56 GMT 04:56 UK
Tair sedd i'r Ceidwadwyr
David Davies
Mae David Davies nawr yn AS ac AC

Mae'r Ceidwadwyr wedi ennill tair sedd yng Nghymru, y seddi cyntaf ers wyth mlynedd.

Enillodd yr AC David Davies sedd Mynwy, cipiodd y cyn AC David Jones Orllewin Clwyd ac roedd Stephen Crabb yn fuddugol ym Mhreseli Penfro.

Cipiodd y tri seddi Llafur er i Mr Jones ennill o 33 o bleidleisiau.

Ond roedd canlyniadau'r blaid yn siomedig mewn mannau eraill wrth iddi fethu ag ennill Bro Morgannwg na Gogledd Caerdydd.

Mae'r fuddugoliaeth hon yn garreg filltir bwysig i'r blaid wedi wyth mlynedd heb gynrychiolaeth yn San Steffan
Nick Bourne, arweinydd y Ceidwadwyr yn y cynulliad

Ni enillodd y Ceidwadwyr unrhyw seddi yng Nghymru yn etholiadau 1997 na 2001 ond mae sylwebwyr wedi dweud fod eu presenoldeb yn y cynulliad wedi eu helpu i ailadeiladu.

Yn yr etholiad cyffredinol diwethaf daliodd Huw Edwards o'r Blaid Lafur sedd Mynwy mwyafrif o 384.

Y tro hwn cipiodd David Davies y sedd mwyafrif o 4,527.

Dywedodd Mr Davies ei fod "wrth ei fodd" 'r canlyniad oedd yn golygu mwyafrif o 4,527 iddo dros Huw Edwards o'r Blaid Lafur.

'Neges'

Fe fydd yn rhoi'r gorau i'w swydd fel AC yn etholiad nesaf y cynulliad yn 2007.

"Dwi'n credu y bydd yn anfon neges at y llywodraeth fod pobol wedi ei dadrithio ... a dwi'n bwriadu pwysleisio'r neges pan fydda i yn San Steffan," meddai.

Dywedodd y byddai'n canolbwyntio ar addysg, yr economi ac iechyd ac y byddai'n fraint gwasanaethu etholwyr Mynwy.

"Mae'r llanw naill ai'n dod i mewn neu'n mynd allan ac ar hyn o bryd mae wedi mynd allan ychydig," meddai Mr Edwards.

"Ond dyw'r llanw ddim wedi mynd allan ryw lawer gan fod llywodraeth Lafur o hyd.

"Yn amlwg, dwi'n siomedig 'r canlyniad a dydw i ddim yn darogan dim ar gyfer y dyfodol.

"Ond dwi yn credu y dylai pobol gynrychioli un Senedd ar y tro ac y dylai fod is-etholiad ar gyfer Aelodau Cynulliad sydd wedi eu hethol yn ASau heno."

Ym Mhreseli Penfro cafodd yr ymgeisydd Ceidwadol Stephen Crabb 14,106 o bleidleisiau, 507 yn fwy na'r ymgeisydd Llafur Sue Hayman.

"Mae hwn yn ganlyniad gwych i'r Ceidwadwyr Cymreig ac yn arwydd arall eto o'r gefnogaeth gynyddol ar draws Cymru," meddai Mr Crabb.

"Mae'r ymgyrch wedi bod yn frwydr galed ond rydyn ni wedi derbyn cefnogaeth aruthrol gan y bobol leol."

Canlyniad Gorllewin Clwyd oedd yr olaf yng Nghymru, ychydig cyn 0500, a chipiodd y Ceidwadwr David Jones y sedd 12,909 o bleidleisiau a mwyafrif o 133.

Bu'n AC rhanbarthol ym Mae Caerdydd am gyfnod gan gymryd lle Rod Richards pan roddodd y gorau i'r swydd am resymau personol.

'Cam ymlaen'

"Fydd Cymru fyth eto yn wlad heb Geidwadwyr," meddai Bill Wiggin, Llefarydd y Ceidwadwyr dros Gymru.

"Mae'r fuddugoliaeth yn cadarnhau'r ymgyrch gadarnhaol yr ydyn ni wedi ei hymladd yng Nghymru wrth gyfeirio at flaenoriaethau'r mwyafrif anghofiedig sydd wedi eu bradychu a'u twyllo gan Mr Blair a'i lywodraeth Lafur."

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr yn y cynulliad, Nick Bourne: "Mae'r fuddugoliaeth hon yn garreg filltir bwysig i'r blaid wedi wyth mlynedd heb gynrychiolaeth yn San Steffan.

"Mae'n gam mawr ymlaen yn nhermau Seneddol ac yn tanlinellu'r gwaith caled y mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi ei wneud, nid yn unig ym Mynwy ond yng ngweddill Cymru."

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^