BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 5 Mai, 2005, 11:24 GMT 12:24 UK
Wyddfa: Hwb i'r apÍl
Cynlluniau ar gyfr y caffi newydd
Mae angen codi'r £2.2m cyn mis Mehefin
Mae trefnwyr ymgyrch yn falch wedi i unigolyn addo miloedd o bunnau at apÍl yr Wyddfa.

Y nod yw codi £2.2m at y gost o godi canolfan ymwelwyr a chaffi ar gopa'r Wyddfa ac mae unigolyn wedi addo £250,000.

Bydd y cyfan yn costio £9m ac mae £7m o arian cyhoeddus wedi cael eu haddo eisoes.

Ond mae'n rhaid i'r gweddill ddod oddi wrth y cyhoedd - erbyn diwedd Mehefin.

Yr wythnos ddiwetha roedd yr ymgyrch mewn trafferthion.

Gobaith y trefnwyr yw y bydd gwefan gafodd ei lansio yr wythnos ddiwetha yn arwain at gyfraniadau.

Talu arlein

Mae'r Gymuned Ewropeaidd, Bwrdd Croeso Cymru, Awdurdod Parc Eryri a Chwmni TrÍn yr Wyddfa wedi cyfrannu £7m.

Dywedodd Rhodri Elis Owen, llefarydd ar ran yr apÍl, ei fod yn gwybod o'r cychwyn fod y dasg yn anodd.

"Mae nifer o geisiadau wedi bod gerbron cwmnÔau ac unigolion efallai fyddai'n barod i gefnogi'r ymgyrch.

"Bydd cyfle nawr i bobl dalu ar-lein ac mae hwnnw'n gyfle i bobl gwledydd eraill dalu.

"Mae nifer o gymdeithasau dros y byd i gyd, gan gynnwys America, wedi dangos diddordeb."

Caffi presennol yr Wyddfa
Mae'r caffi presennol dros 70 mlwydd oed

Dywedodd y byddai'r ganolfan yn bwysig i Gymru ac y byddai'n ffynhonell gwybodaeth am yr Wyddfa a Pharc Eryri.

"Os ydi pobl Cymru am weld adeilad newydd ar gopa'r Wyddfa, yna mae'n bwysig eu bod yn cefnogi'r ymgyrch."

Bydd trefnwyr yr apÍl yn penderfynu ddiwedd Mehefin a fydd codi'r holl arian yn ymarferol.

Mae model tri-dimensiwn o'r caffi wedi cael ei arddangos yng ngorsaf reilffordd Yr Wyddfa yn Llanberis.

Penderfynol

Ym Mawrth dywedodd Caerwyn Roberts, cadeirydd awdurdod y parc, eu bod yn "benderfynol iawn" y byddai'r caffi newydd yn cael ei godi.

Cafodd cynlluniau'r caffi o garreg a gwydr eu cymeradwyo dros flwyddyn yn Űl.

Bydd yn lle'r adeilad o goncrit sy'n cynnwys caffi a gorsaf reilffordd.

Amcangyfrifir fod 35,000 o bobl yn cyrraedd copa mynydd ucha Cymru bob blwyddyn, ar droed neu ar y trÍn.
HEFYD:
Cydweithio i gael caffi ar y copa
26 Maw 05 |  Newyddion
Caffi'r Wyddfa: ApÍl ryngwladol
16 Maw 05 |  Newyddion
Hwb o £3m i gaffi'r Wyddfa
14 Hyd 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^