BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 9 Rhagfyr 2005, 19:06 GMT
Ysbyty: Ar agor am dair blynedd
Gwely ysbyty
Bydd yr ysbyty ym Mlaenau Ffestiniog yn cadw hyd at 12 o welyau

Mae Bwrdd Iechyd Lleol Gwynedd wedi cyhoeddi y bydd Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog yn parhau ar agor, ond gyda llai o welyau.

Bydd penderfyniad terfynol ar ddyfodol yr ysbyty yn cael ei gymryd ymhen tair blynedd.

Mae hyn yn gwyrdroi penderfyniad wnaed mis Tachwedd i beidio chadw'r ysbyty ar agor ar l cyfnod o dair blynedd.

Ond mae ymgyrchwyr lleol yn dweud mai parhau fydd y frwydr i sicrhau dyfodol hirdymor i'r ysbyty.

"Mae eisiau iddi fod yn agor am byth, ond yn sicr mae hyn yn well na be oedd ganddyn nhw y tro diwetha," meddai Ifan Glyn Williams sy'n aelod o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Blaenau.

Bu'r bwrdd yn trafod dyfodol Ysbytai Blaenau Ffestiniog a Thywyn o'r newydd ddydd Gwener wedi i Aelod Seneddol Meirionnydd Nant Conwy, Elfyn Llwyd, herio cyfreithlondeb penderfyniad fis diwetha i leihau'r nifer o welyau yn y ddau safle.

Rali

Ond yr un oedd y penderfyniad ag ym mis Tachwedd, oni bai am argymhelliad i gynnal adolygiad annibynnol i sefyllfa gwasanaethau iechyd yn yr ardal bob blwyddyn ac i wneud penderfyniad terfynol ymhen tair blynedd.

Cynnig gwreiddiol y bwrdd oedd cael gwared ar yr holl welyau preswyl ym Mlaenau Ffestiniog - 17 i gyd - ond cadw gwasanaethau cleifion allanol, mn anafiadau a phelydr-X.

Galwodd y gymuned am uwchraddio'r ysbyty a daeth 1,000 o bobl i brotestio yn erbyn y cynllun mewn rali yn y dre ym mis Medi.

Ym mis Tachwedd penderfynodd y bwrdd i gadw rhwng wyth a 12 o welyau preswyl am gyfnod o dair blynedd nes y byddai gwasanaethau'n cael eu sefydlu yn y gymuned.

Adolygiad

Yn Nhywyn penderfynwyd i leihau'r nifer o welyau o 24 i 14 a'r posibilrwydd o gael dau wely ychwanegol i gleifion clefydau terfynol.

Cyfarfod cyhoeddus ym Mlaenau Ffestiniog
Bu cyfarfod cyhoeddus fel rhan o broses ymgynghori

Mae trigolion yr ardal honno hefyd yn ymgyrchu yn erbyn argymhellion i israddio'r ysbyty.

Cafodd Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog ei adeiladu yn 1925 ac yn l y bwrdd iechyd lleol nid yw'n addas i ddarparu rhai o'r gwasanaethau y mae'n dymuno cynnig.

Dywedodd Mr Williams ei fod yn croesawu'r penderfyniad i gynnal adolygiad annibynnol o wasanaethau iechyd yr ardal bob 12 mis.

"Ar hyn o bryd mae'r ysbyty'n llawn ond yn anffodus maen nhw'n dod yma i gyfri gwelyau pan does neb yna," meddai.
HEFYD:
Gwelyau: Cynllun cyfaddawd
03 Tach 05 |  Newyddion
Na i 'israddio' ysbytai
20 Hyd 05 |  Newyddion
Rali yn erbyn 'israddio' ysbyty
17 Medi 05 |  Newyddion
Poeni am gynlluniau iechyd
27 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^