BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 6 Mai, 2005, 01:30 GMT 02:30 UK
Ergyd ddwbwl i Blaid Cymru
Eurig Wyn
Ni lwyddodd Eurig Wyn i gipio sedd Ynys Mn

Mae'r noson wedi bod yn siomedig i Blaid Cymru wrth iddi golli Ceredigion a methu chipio Ynys Mn oddi wrth Lafur.

Collodd y blaid sedd Ceredigion i'r Democratiaid Rhyddfrydol o 219 o bleidleisiau.

Ond cafodd y blaid hwb yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wrth i Adam Price gadw'r sedd ac ennill 17,561 o bleidleisiau.

Cadwodd Plaid Cymru sedd Caernarfon mwyafrif o 5,209 a Meirionnydd Nant Conwy mwyafrif o 6,614.

Galwodd Plaid Cymru am ailgyfri'r pleidleisiau yng Ngheredigion, sedd yr oedd cyfarwyddwr polisi'r blaid, Simon Thomas, wedi ei hennill mwyafrif o 4,000 yn 2001.

Ond Mark Williams, ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol, oedd yn fuddugol 13,130 o bleidleisiau tra oedd Simon Thomas yn ail 12,911.

Wrth ymateb dywedodd llywydd Plaid Cymru nad oedd y canlyniad yn brotest yn erbyn polisi.

'Parhau i frwydro'

"Mae'n fuddugoliaeth i beiriant plaid Brydeinig sy'n llawer mwy ariannog na ni," meddai Dafydd Iwan.

"Byddwn yn dal i frwydro yno. Dyw Simon Thomas ddim yn un sy'n mynd i gilio o'r frwydr a byddwn yn dal gafael ar y sedd yn y dyfodol yn sicr."

Mark Williams
Roedd buddugoliaeth i Mark Williams yng Ngheredigion
Cafodd y blaid ei hergyd gyntaf pan fethodd ag ennill Ynys Mn, ei phrif darged.

Cadwodd Albert Owen ei sedd mwyafrif o 1,242 wedi iddo ennill 12,278 o bleidleisiau.

Daeth ymgeisydd Plaid Cymru Eurig Wyn yn ail agos 11,036 o bleidleisiau a'r ymgeisydd Annibynnol Peter Rogers oedd yn drydydd 5,216 o bleidleisiau.

"Mae'n siom i ni, wrth gwrs," meddai Mr Iwan.

"Ac mae ymyrraeth Peter Rogers yn amlwg wedi effeithio ar y canlyniad, arnon ni a'r Ceidwadwyr.

"Pob hwyl i Albert Owen ond fe fyddwn ni'n l y tro nesaf ac rydyn ni'n dal y sedd yn y cynulliad."

Cynyddodd Mr Owen ei fwyafrif y tro hwn gan iddo gipio'r sedd o afael Plaid Cymru mwyafrif o 800 yn 2001.

Mae'r frwydr wedi bod yn ddiddorol wedi i'r cyn Aelod Cynulliad Ceidwadol Peter Rogers ymuno 'r ras fel ymgeisydd Annibynnol.

'Pleidleisio tactegol'

Roedd yn arfer bod yn AC Rhanbarth Gogledd Cymru ond gadawodd y cynulliad yn 2003 wedi iddo fethu ag adennill y brif safle ar restr ymgeiswyr rhanbarthol y Blaid Geidwadol.

Albert Owen
Enillodd Albert Owen Ynys Mn gyda mwyafrif o 1,242
Pan siaradodd Peter Rogers yn y cyfri nos Iau fe feirniadodd ymgyrch Plaid Cymru.

"Maen nhw'r bobol mwyaf trahaus i siarad nhw ar garreg y drws," meddai gan greu cryn ddadlau wrth i bobol weiddi arno.

Wrth siarad gwefan BBC Cymru dywedodd: "Wrth gwrs dwi'n siomedig."

Beiodd yr arolygon barn am y canlyniad gan ddweud fod pleidleisio tactegol wedi effeithio arno.

"Mae pawb yn benderfynol ar Ynys Mn nad ydyn nhw am i Blaid Cymru ddod yn l eto," meddai.

"Dwi'n falch iawn eu bod yn colli seddi yng Nghymru," meddai.

Yna fe ddaeth yr heddlu i hebrwng Mr Rogers a'i deulu o Ganolfan Hamdden Plas Arthur yn Llangefni.

Dywedodd Glenys Kinnock, ASE Llafur, fod y canlyniad yn un "da iawn iawn" i Lafur.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^