BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 3 Mai, 2005, 07:32 GMT 08:32 UK
Dathlu yn Stadiwm y Mileniwm
Tm Cymru gyda Charles a Camilla yn Stadiwm y Mileniwm
Tm Cymru gyda Charles a Camilla yn Stadiwm y Mileniwm

Roedd 20,000 o gefnogwyr yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Llun i weld Tywysog Cymru a'i wraig, Duges Cernyw, yn cyflwyno tlws pencampwriaeth y chwe gwlad i dm rygbi Cymru.

Cafodd y tlws ei gyflwyno i'r capteiniaid, Gareth Thomas a Michael Owen, mewn seremoni i ddathlu camp Cymru eleni ddydd Llun yng Nghaerdydd.

Roedd rhai o aelodau'r tm gipiodd y Gamp Lawn am y tro cyntaf ers 27 mlynedd yn bresennol, yn ogystal rhai o artistiaid amlycaf Cymru.

Roedd y cantorion Peter Karrie, Aled Jones a Wyn Evans yn codi'r hwyl yn ystod y dathlu, yn ogystal Max Boyce.

Dyma oedd digwyddiad swyddogol i Charles a Camilla yng Nghymru ers eu priodas ym mis Ebrill.

Elusen

Fe wnaeth y ddau gyfarfod y chwaraewyr a'r perfformwyr yn ystod y dathliad.

Fe wnaeth y ddau siarad hefyd efo Brent Cockbain ac roedd unrhyw elw o'r dathlu yn mynd i Sefydliad Toby Lloyd Cockbain, ei fab a fu farw'r llynedd, ac Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru.

Tywysog Charles a Duges Cernyw
Dyma oedd ymddangosiad cyntaf y cwpl brenhinol yng Nghymru ers eu priodas
"Fe wnaeth o ofyn i mi sut y llwyddais i fynd drwy'r bencampwriaeth heb gael anaf a'r meth yna o bethau," meddai Cockbain ar l siarad gyda'r Tywysog.

Llwyddodd tm Cymru i drechu Iwerddon o 32-20 yn y gm olaf o'r bencampwriaeth eleni a oedd yn golygu mai dyma'r Gamp Lawn gyntaf ers 1978 i Gymru.

Ar y pryd, dywedodd llefarydd ar ran y Tywysog ei fod yn falch o fuddugoliaeth tm Cymru a'i fod wedi danfon negeseuon atyn nhw cyn, ac ar l, y gm yn erbyn Iwerddon.

Yn ystod y prynhawn fe gafodd y cefnogwyr gyfle i wylio uchafbwyntiau o'r gemau ar sgrn fawr yn y stadiwm yn ystod dwy awr a hanner o ddigwyddiad.

Cafwyd adloniant gan gantorion hefyd yn ogystal chyfweliadau gyda rhai o'r chwaraewyr.

Awyrgylch ond dim gm

"Mae'n wych i weld cymaint yma ac mae'n grt cyfarfod y bois i gyd eto ac i hel atgofion am be lwyddon ni i wneud," meddai Gavin Henson.

Yn ystod y prynhawn fe wnaeth Max Boyce berfformio cn newydd i ddathlu'r Gamp Lawn.

Gareth Thomas a Michael Owen gyda'r gwpan
Cafodd y tm gyfle i ail fyw uchafbwyntiau'r bencampwriaeth

Er gwaetha'r awyrgylch oedd yn y ddinas, fel ar ddiwrnod gm ryngwladol, doedd 'na ddim gwrthwynebwyr yn y Stadiwm.

Roedd 'na ystyriaeth wedi bod y byddai'r tm yn mynd o amgylch y ddinas mewn bws agored.

Ond dywedodd Martyn Williams, gafodd ei enwi fel chwaraewr y bencampwriaeth, bod y digwyddiad yn y stadiwm wedi cael ei groesawu gan y sgwad.

"Dwi'n meddwl y bydda'r bois yn swil i fynd ar y bws, dwi'n meddwl mai dim ond ar gyfer enillwyr Cwpan y Byd y dylai fod."

Dywedodd rheolwr y tm cenedlaethol, Mike Ruddock, ei bod yn braf gallu diolch i'r cefnogwyr am y gefnogaeth.

"Rydym yn wlad unigryw, wrth ein boddau gyda'n rygbi ac rydym yn falch o'r tm.

"Er ein bod wedi mwynhau'r bencampwriaeth mae'n braf bod yma i ddiolch i'r cefnogwyr."

Ymunodd Charles a Camilla gyda'r cefnogwyr i ganu Hen Wlad fy Nhadau, cyn gadael y cae ar gyfer arddangosfa tn gwyllt.

Fe wnaeth y digwyddiad godi 50,000 ar gyfer yr elusennau.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^