BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2005, 17:11 GMT
Heddlu: Tri o blaid uno
Ceir heddlu
Mae'n bosib y bydd pedwar llu Cymru yn uno i greu un

Mae tri phif gwnstabl o Gymru wedi cytuno chynlluniau i uno'r lluoedd.

Bu'r pedwar prif gwnstabl yn mynegi eu barn yn y Senedd am y posibilrwydd o greu un heddlu yng Nghymru.

Dywedodd Richard Brunstrom o Heddlu Gogledd Cymru fod angen mwy o wybodaeth ac ymgynghori cyn iddo benderfynu'n derfynol.

Aelodau'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ddydd Mawrth oedd yn holi'r prif gwnstabliaid a'r awdurdodau am gynlluniau i newid strwythur heddluoedd.

Dadlau y mae'r Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke fod rhaid i heddluoedd Cymru a Lloegr gydnabod y bygythiadau newydd, gan gynnwys troseddau rhyngwladol a therfysgaeth.

Rhaid i bob heddlu gyflwyno eu hoff opsiwn ad-drefnu i Lywodraeth Prydain erbyn Rhagfyr 23.

Roedd awdurdodau heddluoedd Dyfed Powys, Gwent, y De a'r Gogledd wedi cyflwyno tri opsiwn i'r Swyddfa Gartref.

Ffafro un heddlu

Yr opsiynau oedd cadw'r drefn bresennol (a gwell partneriaeth rhwng Heddlu'r Gogledd a Heddlu Sir Gaer), uno'r lluoedd gan greu dau lu neu uno'r pedwar i greu un llu ar gyfer Cymru gyfan.

Mae Mr Clarke wedi awgrymu ei fod o blaid un llu i Gymru ac y byddai'r "opsiynau eraill yn ... anaddas".

Charles Clarke
Charles Clarke fydd yn gwneud y penderfyniad olaf

Yng Nghymru mae gwleidyddion o bob plaid wedi beirniadu'r amserlen fer ar gyfer trafod yr opsiynau.

Mae Aelodau'r Cynulliad yn cael y cyfle ola ddydd Mawrth i fynegi barn am y cynlluniau.

Mae awdurdodau'r heddlu yng Nghymru wedi beirniadu Mr Clarke ac mae Ian Roberts, Cadeirydd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru, wedi dweud fod yr Ysgrifennydd Cartref yn "ymddwyn fel bwli".

Roedd undeb Unsain wedi dweud fod posibilrwydd y gallai'r uno arwain at golli 1,600 o swyddi.
HEFYD:
Heddlu: Beirniadu'r llywodraeth
01 Rhag 05 |  Newyddion
Ad-drefnu heddlu: 'Colli swyddi'
16 Tach 05 |  Newyddion
'Gam yn nes' at un heddlu
10 Tach 05 |  Newyddion
Nifer 'ddim am uno heddluoedd'
04 Tach 05 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^