BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Ebrill, 2005, 10:23 GMT 11:23 UK
Arweinwyr y pleidiau yng Nghymru
Tony Blair
Fe fu Tony Blair yn annerch cefnogwyr yn Y Barri ddydd Gwener

Roedd Tony Blair, Gordon Brown a Michael Howard yn ne Cymru ddydd Gwener yn wythnos olaf yr ymgyrch etholiadol.

Dywedodd Mr Howard, arweinydd y Blaid Geidwadol, yng Nghaerdydd ei bod yn amser i symud ymlaen o'r trafodaethau ar y rhyfel yn Irac.

Teithiodd y Prif Weinidog Tony Blair a'r canghellor Gordon Brown gydag Ysgrifennydd Cymru Peter Hain i etholaeth Bro Morgannwg

Yn y cyfamser, roedd Plaid Cymru yng nghymunedau glofaol y de-orllewin a'r Arglwydd Thomas o Gresffordd yn ymgyrchu yn Aberteifi ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol.

Bu Mr Blair a Mr Brown yn annog cefnogwyr Llafur ym Mro Morgannwg lle mae brwydr rhwng y blaid a'r Ceidwadwyr.

Yn Neuadd Goffa'r Barri ymosododd y ddau ar gynlluniau'r Ceidwadwyr o ran yr economi a'r Gwasanaeth Iechyd.

Wedi i Mr Brown siarad dywedodd Mr Blair: "Diolch i Gordon, fy ffrind, fy nghanghellor sy'n gaffaeliad mawr nid yn unig i'r blaid ond i Brydain."

'Dewis sylfaenol'

Dywedodd y Prif Weinidog fod chwe diwrnod o'r ymgyrch ar l i "benderfynu dyfodol Prydain am sawl blwyddyn i ddod.

Roedd y dewis, meddai, yn "gwbwl sylfaenol" rhwng Llafur a'r Ceidwadwyr, y blaid, meddai, fyddai'n "mynd ni'n l i ddyddiau chwyddiant a dirwasgiad ...."

Michael Howard
Howard: 'Angen canolbwyntio ar y "dewisiadau ehangach"

Ddeng milltir i ffwrdd yng nghanol dinas Caerdydd dywedodd Mr Howard mai blaenoriaethau ei blaid oedd gostwng trethi, gwella glendid ysbytai, dedfrydau hirach i droseddwyr, adfer disgyblaeth mewn ysgolion a rheoli a chyfyngu ar fewnfudo.

"... mae'n amser canolbwyntio ar y dewisiadau ehangach sy'n wynebu pobol yn yr ymgyrch hon," meddai.

Galwodd Mr Howard unwaith eto ddydd Gwener am gwotu mewnfudo a systemau cryfach wrth reoli ffiniau.

Wrth sn am addewid maniffesto ei blaid am ostyngiad treth y cyngor i bensiynwyr yn Lloegr, dywedodd Mr Howard y gallai'r un polisi gael ei gyflwyno yng Nghymru.

"Does dim rheswm pam na ddylai pobol yng Nghymru gael yr un gosyngiad ar dreth y cyngor," meddai.

"Bydd Rhodri Morgan yn cael yr arian. Os nad yw'n defnyddio'r arian i roi gostyngiad i bensiynwyr, bydd rhaid iddo egluro pam."

Treth y cyngor

Ymosododd Plaid Cymru ar honiad Michael Howard ynglŷn 'r gostyngiad mewn treth cyngor i bensiynwyr Cymru.

"Mae'r ffaith fod y Ceidwadwyr yn nodi ar gefn amlen addewid newydd yn wythnos ola'r ymgyrch yn dangos eu bod dan bwysau yng Nghymru," meddai llefarydd ar ran y blaid.

"Sut fydden nhw'n talu am yr addewid newydd hwn?

"Byddai pensiynwyr yn elwa fwy o bensiwn y wladwriaeth a threth incwm lleol dan Blaid Cymru yn hytrach na'r system bresennol o dreth y cyngor a grewyd gan y Ceidwadwyr a sydd wedi parhau dan Lafur Newydd.

"Allwch chi ddim ymddiried yn Michael Howard na Tony Blair i roi pensiynwyr Cymru'n gyntaf. Dim ond Plaid Cymru fydd yn sicrhau fod pensiynwyr yn cael cytundeb tecach mewn Cymru well."

Roedd Plaid Cymru yn ymgyrchu yn ardaloedd glofaol y de orllewin ddydd Gwener gan ganolbwyntio ar faterion yn ymwneud glowyr.

Dywedodd y blaid fod Llafur wedi bradychu'r glowyr sy'n "parhau i aros am gyfiawnder."

Yn y cyfamser mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn ymgyrchu yng Nghanol Caerdydd ac yng Ngheredigion.

"Rydyn ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar fethiannau'r llywodraeth Lafur, yn arbennig o safbwynt rhyfel Irac," meddai Alison Goldsworthy, un o ymgeiswyr y blaid.

"Ond hefyd, gan mai'r Democratiaid Rhyddfrydol ydyn ni a'n bod ni'n credu mewn ymgyrchu cadarnhaol, rydyn ni'n mynd i ddweud beth fydden ni'n ei wneud yn wahanol."

Dywedodd ei bod yn credu fod yr wythnos hon wedi bod yn un dda i'r blaid.

"Rydyn ni wedi gwneud argraff fawr o ran rhyfel Irac lle, yn haeddiannol, rydyn ni wedi bod yn arwain y gwrthwynebiad yn barhaus," meddai.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^