BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Ebrill, 2005, 09:54 GMT 10:54 UK
'Arfordir mewn perygl o ddiflannu'
Arfordir Pen Llyn
Mae arfordiroedd Cymru yn newid oherwydd tirlithriadau

Mae'n bosib y bydd rhannau o Ben Llŷn a Phenrhyn Gŵyr yn diflannu yn gyfan gwbl yn y dyfodol.

Daw hyn oherwydd bod lefel y môr yn codi ac oherwydd stormydd.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi dweud fod 100 milltir o arfordir Cymru mewn perygl o ddiflannu oherwydd bod y tir yn erydu.

Dros bedair blynedd yn ôl bu farw gwraig wedi tirlithriad yn Nefyn ar arfordir Pen Llŷn.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen ar bron i 10% o arfordir Cymru ac mae'n gwybod am effeithiau erydu.

Môr yn codi

Nefyn
Bu farw gwraig ar ôl i'r car yr oedd ynddo lithro o'r maes parcio

"Rhaid i ni gynllunio fel ein bod yn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd am y risg," meddai Fflur Roberts o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

"Efallai y bydd rhaid ystyried symud pobl ac adeiladau a rhaid i ni weithio efo natur yn lle yn ei herbyn."

Mae disgwyl i lefel y môr godi dros dri-chwarter medr dros y 75 mlynedd nesaf.

Eisoes mae wedi newid arfordir ardaloedd fel Niwbwrch ar Ynys Môn.

Bywoliaeth

Ar draeth Nefyn mae rhannau o'r trwyn wedi diflannu i'r môr.

Ac ar hyd arfordir gogleddol Pen Llŷn mae clogwyni wedi diflannu ac ar hyd arfordir y de mae llwybrau cyhoeddus wedi cau.

Nefyn
Mae llwybrau cyhoeddus yn gorfod cau oherwydd tirlithriadau

Wyth mlynedd yn ôl diflannodd rhan o faes carafannau ym mhentre Pistyll ar arfordir Llŷn.

"Mae 'na borthladdoedd enfawr, tir amaethyddol a phobl yn dibynnu ar dwristiaeth ar hyd yr arfordir," meddai Geraint George, darlithydd ym Mhrifysgol Cymru Bangor.

"Dydi hi ddim yn gwestiwn hawdd. Rhaid cydweithio ar y system gynllunio o ran strwythur arfordirol ond mae hwn (erydu) yn ffenomena naturiol sy'n debygol o amlygu ei hun yn fwy."
HEFYD:
Oedi pellach am ffordd Pen Llyn
03 Tach 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^