BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 27 Ebrill, 2005, 13:08 GMT 14:08 UK
Angladd Gwynfor mewn lluniau
Gwynfor Evans
1 o 15
Bu farw Dr Gwynfor Evans yn 92 oed ddydd Iau. Fo oedd AS cyntaf Plaid Cymru a bu'n allweddol yn hanes y blaid ac yn hanes Cymru.
Tyrfa yn Aberystwyth ar gyfer angladd Gwynfor Evans
2 o 15
Roedd cannoedd o bobl yn sefyll ar y strydoedd ar gyfer yr angladd
Pamffled trefn angladd Dr Gwynfor Evans
3 o 15
Pamffled trefn angladd Dr Gwynfor Evans
Ceri Matthews yn chwarae'r pibau
4 o 15
Fe gyrhaeddodd arch Gwynfor Evans i swn Ceri Matthews y pibydd
Arch Gwynfor Evans
5 o 15
Ac fe ddilynodd teulu Dr Evans yr hers
Arch Gwynfor yn cyrraedd y capel
6 o 15
Cafodd yr arch ei chario i Capel Seion gan Elfyn Llwyd, Hywel Williams, Simon Thomas, Adam Price, Rhodri Glyn Thomas a Peter Hughes Griffiths
Arch
7 o 15
Arch Gwynfor Evans yn y capel
Blodau gan Rhiannon, gwraig Gwynfor
8 o 15
Doedd Rhiannon Evans, gwraig Gwynfor, ddim yn bresennol oherwydd gwaeledd
Tu mewn i Gapel Seion
9 o 15
Roedd Capel Seion Aberystwyth yn llawn gyda nifer yn gwrando ar y gwasanaeth mewn capel gyferbyn ac ar y stryd
Teulu Gwynfor Evans
10 o 15
Rhai o blant a wyrion Gwynfor Evans yn y capel
Teulu Gwynfor Evans
11 o 15
Mwy o aelodau teulu Gwynfor Evans
Dafydd Eils-Thomas, Ieuan Wyn Jones, Dafydd Wigley, Jill Evans
12 o 15
Roedd nifer o arweinwyr Plaid Cymru yn cymryd rhan yn y gwasanaeth
Tyrfa tu allan
13 o 15
Roedd y dyrfa y tu allan i Gapel Seion yn gwrando ar y gwasanaeth
Tyrfa tu allan ar Stryd y Popty, Aberystwyth
14 o 15
Aelodau o'r cyhoedd y tu allan yn dilyn y gwasanaeth angladdol
Arch Gwynfor Evans
15 o 15
Arch Gwynfor Evans yn cael ei gorchuddio gan faner y Ddraig Goch


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^