BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Ebrill, 2005, 16:25 GMT 17:25 UK
Ymgais i drafod dyfodol y ty crwn
Tŷ crwn Brithdir Mawr
Mae'r tŷ crwn wedi ei adeiladu allan o fwd a phren

Mae gwrandawiad llys i benderfynu dyfodol tŷ crwn yn Sir Benfro wedi ei ohirio.

Roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro am gael gorchymyn llys er mwyn dymchwel tŷ crwn sydd wedi ei adeiladu'n anghyfreithlon ar ei dir.

Mae'r awdurdod am gael gwared ar y tŷ ym Mrithdir Mawr ger Trefdraeth gan nad yw'n cyd-fynd gyda rheolau cynllunio'r parc.

Ond mae'r cwpwl a adeiladodd y tŷ ym 1998 wedi dweud eu bod nhw'n benderfynol o'i achub.

Ddydd Mawrth cafodd y gwrandawiad ei ohirio er mwyn rhoi cyfle i'r ddwy ochr drafod heb gymryd camau cyfreithiol.

Ddwy flynedd yn l fe orchmynnwyd i Tony Wrench a Jane Faith ddymchwel y tŷ ond fe wrthododd y pr er eu bod wedi colli achos cyfreithiol blaenorol.

Dywedodd yr awdurdod na fyddai cartrefi newydd yn cael eu hadeiladu yno oni bai bod 'na angen gwirioneddol.

Ond mae Tony Wrench a Jane Faith wedi bod yn byw yn y goedwig mewn tŷ cynaladwy wedi ei wneud o fwd a phren phaneli solar am wyth mlynedd.

Tony Wrench
Tony Wrench oedd yn gyfrifol am adeiladu'r tŷ crwn

Y llynedd cafodd Mr Wrench a'i bartner eu herlyn ddwywaith gan eu bod wedi gwrthod dymchwel y tŷ.

Ar l yr achos llys dywedodd Mr Wrench: "Os bydd awdurdod y parc yn penderfynu gweithredu a dod ar ein tir i ddymchwel y tŷ crwn, bydd yn rhaid iddynt ail-ystyried.

"Dwi ddim yn credu bydd yr awdurdod am dynnu'r tŷ i lawr oherwydd y cyhoeddusrwydd."

Dywedodd llefarydd ar ran yr awdurdod mai hwn oedd y cam nesaf yn y "broses hir" yn ymwneud 'r tŷ crwn.

"Mae'r ymgais am orchymyn llys sirol gan yr awdurdod yn ffordd o geisio cau pen y mwdwl ar yr achos hir yma," meddai.

"Ni allwn wneud sylw cyn y gwrandawiad, ond rydyn yn aros i weld beth fydd y canlyniad."


HEFYD:
Protestwyr yn meddiannu'r ty
11 Ebr 04 |  Newyddion
Dirwyon 800 am y ty crwn
25 Meh 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^