BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 25 Ebrill, 2005, 07:05 GMT 08:05 UK
76,000 i gofio brenhines lln
Dr Kate Roberts
Cafodd Dr Kate Roberts ei geni yng Nghae'r Gors

Mae mudiad sy am droi cartre un o brif lenorion Cymru yn amgueddfa wedi derbyn 76,000.

Cyfeillion Cae'r Gors sy am ddatblygu canolfan i anrhydeddu'r Dr Kate Roberts yn y cartref lle cafodd ei magu yn Rhosgadfan ger Caernarfon.

Mae'r cynulliad wedi rhyddhau arian o gronfa arbennig i helpu hen gymunedau'r chwareli.

Dywedodd y mudiad ei fod am geisio perswadio'r Loteri i gyfrannu at yr amgueddfa.

(Y nod yw) dehongli gwaith llenyddol Kate Roberts a'r cyfoeth hanesyddol sydd i'r ardal
Sharon Owen swyddog datblygu

Bu farw'r nofelydd a'r awdur straeon byrion 20 mlynedd yn l.

Er i'r to ddiflannu ers degawdau, mae'r waliau yno o hyd ac ar un wal mae llechen yn dynodi mai yno y cafodd Brenhines ein Lln ei geni yn 1891.

Cefndir ei gweithiau, gan gynnwys T yn y Grug, Traed Mewn Cyffion a'r Ln Wen, oedd ardaloedd y chwareli yn y gogledd-orllewin.

'Darlun byw'

Llwyddodd i greu darlun byw o'r cymunedau yng nghysgod y chwareli llechi yn ystod y ganrif ddiwethaf.

"Y bwriad ydy adfer y tyddyn a'i adnewyddu a'i ddodrefnu yn union fel yr oedd yng nghyfnod Kate Roberts fel bod rhywun yn gallu camu yn l rhyw 100 mlynedd a phrofi ffordd o fyw y cyfnod," meddai Sharon Owen, y swyddog datblygu.

Cae'r Gors
Bydd Cae'r Gors yn dod yn ganolfan i bentref Rhosgadfan

"Bydd ganddon ni ystafell i ddehongli ei gwaith llenyddola'r cyfoeth hanesyddol sydd i'r ardal ...."

Mae'r mudiad yn gobeithio denu 3,000 o ymwelwyr i'r ganolfan bob blwyddyn ar l iddi agor y flwyddyn nesaf.

"Bydd ysgolion, cymdeithasau llenyddol a chymdeithasau hanesyddol yn siwr o wneud defnydd o'r lle.

"Mae'n bwysig i bobl leol all logi'r adeilad seminar ar y safle ...."

Grant loteri

Am ddwy flynedd bydd y cymhorthdal yn talu am waith cyfieithu, adroddiad hanesyddol, maes parcio, a gwefan.

"Mae hwn yn gyfraniad derbyniol ac amserol," meddai Dewi Tomos, Cadeirydd Cyfeillion Cae'r Gors.

"Rydan ni'n obeithiol y cawn ni grant gan y Loteri gan ein bod wedi derbyn dau grant ganddyn nhw eisoes.

Yn Ninbych y bu Dr Kate yn byw am gyfnod hir ac yno y bu farw yn Ebrill 1985 yn 94 oed.
HEFYD:
Arian loteri i gartref nofelydd
24 Gorff 04 |  Newyddion
Pryder am ganolfan awduron
17 Ion 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^