BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 23 Tachwedd 2005, 19:40 GMT
Yr Urdd yn mynd i Gaerfyrddin yn 2007
Eisteddfod Genedlaethol 2000
Cafodd Eisteddfod Genedlaethol 2000 ei chynnal ar Gaeau Gŵyl Llanelli

Caerdyrddin fydd lleoliad Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru yn 2007.

Daeth cyhoeddiad wedi cyfarfod o bwyllgor gwaith y mudiad ieuenctid yn Ysgol Maes yr Yrfa, Cefneithin nos Fercher.

Bydd yr ŵyl ieuenctid yn cael ei chynnal ar faes Sioe Amaethyddol y Siroedd Unedig, Nantyci ger Caerfyrddin.

Roedd Llanymddyfri a Llanelli hefyd wedi gobeithio croesawu'r eisteddfod.

"Fe drafodwyd sawl safle o fewn Sir Gār yn ofalus iawn," meddai Siān Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a'r Celfyddydau.

"Wrth ddewis safle roedd yn ofynnol ystyried y gofynion technegol, y gofynion ymarferol a'r gofynion cyllidol ar gyfer cynnal yr Wyl.

'Hwylus'

"Ar sail y gofynion hyn, penderfynwyd mai dyma'r safle mwyaf addas ar gyfer cynnal prifwyl yr Urdd Sir Gār yn 2007.

Dywedodd fod maes Sioe Amaethyddol y Siroedd Unedig yn Nantyci yn lle delfrydol yng nghanol y sir ac yn cynnig mynediad hwylus.

"Mae'n safle pwrpasol, digon o le ar gyfer meysydd parcio a charafanio, ffyrdd wyneb caled, cyflenwadau trydan a dŵr ynghŷd ag adeiladau y gallwn wneud defnydd ohonynt," ychwanegodd.

"Mae'n faes eang a braf ac wedi ystyried pob agwedd yn ofalus dros ben, rydym yn gwbl ffyddiog mai dyma'r safle mwyaf addas ar gyfer cynnal Eisteddfod yr Urdd Sir Gār yn 2007."

Roedd cynghorwyr Llanelli wedi dweud mai'r dre ddylai gynnal yr ŵyl sy'n denu 100,000 o ymwelwyr.

Ond dywedodd pobl Caerfyrddin fod eu safle nhw'n ganolog ac mai eu tro nhw oedd llwyfannu Eisteddfod yr Urdd 2007 wedi i'r Genedlaethol gael ei chynnal yn Llanelli yn 2000.

Bu Eisteddfod yr Urdd eleni yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a bydd eisteddfod 2006 yn Rhuthun.
HEFYD:
Urdd a chlwb rygbi'n cydweithio
20 Gorff 05 |  Newyddion
Creu logo i'r Urdd yn Sir Gār
03 Gorff 05 |  Newyddion
Urdd yn cyhoeddi lleoliad
09 Maw 05 |  Newyddion
Eisteddfod yn 'llwyddiant mawr'
06 Meh 05 |  Newyddion
Eisteddfod yr Urdd 'am ddychwelyd'
18 Meh 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^