BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 16 Tachwedd 2005, 09:33 GMT
'Gwefr' oes aur y sn roc Cymraeg
Clawr y gyfrol Hewl (Llun Gwasg Gomer)
Y gyfrol: Yn cael ei lansio nos Fercher

Mae canwr ac actor fu'n aelod o rai o fandiau roc enwocaf y sn roc Cymraeg yn lansio cofiant nos Fercher.

Yn y 1970au bu Geraint Griffiths yn perfformio'n achlysurol gydag Edward H Dafis a Hergest cyn ymuno grwpiau Injaroc ac Eliffant.

Mae hanes ei brofiadau yn y gyfrol Hewl gan Geraint Davies a John Davies.

"Roedd popeth mor newydd ac roedd yn wefr ac yn fraint i fod yn rhan ohono," meddai am y cyfnod sy'n cael ei ystyried gan lawer yn oes aur y sn roc Cymraeg.

"Dw i'n hoffi darllen am y cyfnod hwnnw a dw i'n siwr fod galw am fwy o ddeunydd amdano."

Breuddwyd

Roedd yn arfer gweithio fel nyrs a threuliodd 20 mlynedd yn Llundain lle roedd yn perfformio gyda grŵwp lleol.

Arferai ymuno ag Edward H Dafis bob tro yr oedd yn dychwelyd i Gymru a daeth yn l i fyw yma a gwireddu breuddwyd o fod yn gerddor llawn-amser.

"Rwy'n teimlo'n ffodus mod i yn y fan iawn ar yr adeg iawn ac mewn cyswllt phobl oedd ffydd ynddo i," meddai'r cerddor o Bontrhydyfen, Dyffryn Afan, sy'n byw yng Nghaerfyrddin.

Geraint Griffiths (Llun gan Geraint Griffiths)
Oes aur: Bu Geraint yn perfformio gydag Edward H Dafis, Hergest, Injaroc ac Eliffant

"Doedd hi ddim yn hawdd ac mae'n mynd yn anoddach. Mae lot mwy o gystadleuaeth achos mae cymaint o bobl ifanc breuddwydion a phob un yn dalentog a llawn egni.

"Daeth S4C i fodolaeth dros 20 mlynedd yn l ac roedd lot mwy o waith a lot mwy o gigs. Roedd mwy o gefnogaeth bryd hynny ond gall pethau newid."

Dal i berfformio

Bu'n actio yn y rhaglenni plant Ffalabalam a Tŷ Chwith yn ogystal Pobol y Cwm a Pris Y Farchnad.

Mae wedi bod yn y gyfres Darn o Dir ac yn chwarae rhan yr adeiladwr Pete Pritchard yn y gyfres Rhydeglwys ar Radio Cymru.

Ac mae'n dal i berfformio gyda'i fand Y Gwehyddwyr ac yn recordio cerddoriaeth perfformwyr eraill ar ei label Diwedd y Gwt yn ei stiwidio yng Nghaerfyrddin.

Cyhoeddodd ei gryno-ddisg diweddara Miya-Jima yn gynharach eleni.

John Davies o Bort Talbot ysgrifennodd y gyfrol Hewl yn Saesneg yn wreiddiol. Aeth John a Geraint i Ysgol Ramadeg Glanafan ac roedd y ddau'n aelodau o'r band The Undecided.

Pan ymddeolodd John o'r gwaith dur dilynodd gwrs ysgrifennu creadigol a rhan o'r cwrs oedd paratoi cyfrol neu gofiant am rywun amlwg.

Mae awdur y cofiant Cymraeg, Geraint Davies, wedi perfformio gyda Hergest a Mynediad am Ddim ac yn aelod o'r Gwehyddwyr.

Gwasg Gomer sy'n lansio'r gyfrol yng Ngwesty'r Drovers yn Nghaerfyrddin nos Fercher.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^