BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 15 Tachwedd 2005, 16:55 GMT
Tai: Gohirio penderfyniad
Tai Cyngor
Mae angen biliynau i ddod 'r tai i safon dderbyniol

Mae'r penderfyniad ar ddyfodol tai cyngor yng Ngwynedd wedi cael ei ohirio.

Roedd y bwrdd rheoli yn trafod ddydd Mawrth a ddylid trosglwyddo eu stoc o dai, tua 6,500, i gorff annibynnol.

Ond yn y cyfarfod yng Nghaernarfon clywodd yr aelodau y byddai arweinydd y cyngor, Richard Parry Hughes, yn mynd i Gaerdydd yr wythnos nesa i drafod y mater 'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Edwina Hart.

Yn y cyfarfod hwnnw bydd cynrychiolwyr o bob awdurdod arall yng Nghymru.

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi mynnu bod safon tai cyngor yn gwella ac yn gyffredin i bawb drwy Gymru o fewn y saith mlynedd nesaf.

Oherwydd prinder arian, un dewis sy'n cael ei ystyried yw rhoi'r stoc o dai yn nwylo cyrff annibynnol.

Clywodd cynghorwyr Gwynedd ym Medi y byddai'n costio 165m i ddod stoc tai'r cyngor i'r safon dderbyniol erbyn 2012.

Amcangyfrifir bod angen 3bn i wella'r stoc drwy Gymru ac un opsiwn ydi i drosglwyddo'r cyfan i gyrff allanol.

Ond mae 'na bryderon.

Cwmni preifat

Mae Nia Griffith, AS Llafur Llanelli, wedi dweud ei bod yn erbyn rhoi asedau cyhoeddus fel tai cyngor i ddwylo preifat.

"Dwi'n credu ei fod yn bwysig iawn i gadw'r stoc tai o dan atebolrwydd democrataidd.

"Pan mae 'na broblem allwch chi fynd yn syth at y cynghorydd lleol ac mae'r cyngor lleol wedyn yn fwy atebol nag unrhyw sefydliad preifat."

"Bydd ganddon ni landlordiaid newydd os ydyn nhw'n dewis yr opsiwn yma a'r rhent o bosib yn codi," meddai Margaret Bracegirdle o Ffederasiwn Tenantiaid Gwynedd.

"Fydd gan y cyngor ddim hawl i ddelio efo ni fel tenantiaid wedyn a bydd rhaid ymdrin chwmni newydd ac o be dwi'n weld, creu cwmni newydd fyddan nhw.

"Dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy. Mae rhai tai yn dyddio o'r 1930au a does na ddim lle i'w haddasu i'r safonau derbyniol."

Cyrraedd safon

Mae Cyngor Pen-y-bont eisoes wedi trosglwyddo'r tai. Fe wnaeth Cyngor Wrecsam geisio gwneud hyn ond pan gafodd y tenantiaid y cyfle i fynegi barn mewn pleidlais cafodd y syniad ei wrthod.

Ond mae problem cyrraedd safon y llywodraeth yn parhau.

"Dwi'n meddwl ei bod hi'n anoddach flwyddyn ar l flwyddyn i gynnal ein stadau tai ac, yn bendant, rhaid i rywbeth ddigwydd o fewn y 12 -18 mis nesaf," meddai'r Cynghorydd Aled Roberts, arweinydd Cyngor Wrecsam a llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar dai.

"Rhaid i'r cynulliad un ai newid y rheolau neu edrych ar yr wybodaeth sydd ar gael i denantiaid a gweithio efo pobl eraill yn y sector."

Gan y tenantiaid y mae'r gair olaf a hynny drwy bleidlais.

Yn y cyfamser, bu Cyngor Torfaen yn cynnal eu cyfarfod cyntaf mewn cyfres i drafod opsiynau gyda'r tenantiaid lleol ddydd Mawrth.
HEFYD:
Tai ddim yn cyrraedd safon
08 Medi 05 |  Newyddion
'Argyfwng': Dyfodol tai cyngor
23 Hyd 05 |  Newyddion
Tai: Gweinidog yn beirniadu cyngor
22 Mai 05 |  Newyddion
Cau: 'Tenantiaid ar eu colled'
14 Ebr 05 |  Newyddion
Tai cyngor: 'Angen arolwg'
21 Maw 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^