BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 14 Tachwedd 2005, 13:45 GMT
£1.4m i'r Ardd Fotaneg
Yr Ardd Fotaneg
Fe ddioddefodd yr Ardd broblemau ariannol difrifol

Mae'r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne wedi derbyn dros £1m yn fwy oddi wrth Gomisiwn y Mileniwm.

Bydd nifer o welliannau oherwydd yr arian, gan gynnwys Tŷ Trofannol ar gyfer yr Ardd Ddeufur.

Cynllunydd yr atyniad yw John Belle, pensaer bydenwog o Gaerdydd yn wreiddiol, a datgelodd ei gynlluniau ddydd Llun.

Mae'r buddsoddiad diweddara'n golygu fod yr Ardd wedi derbyn £22.25m o arian loteri oddi wrth Gomisiwn y Mileniwm.

'Project pwysig'

"Pan mae ein amgylchedd naturiol o dan fwy o fygythiad nag unrhyw adeg, dylen ni ymfalchÔo ein bod wedi creu gardd fotaneg newydd gyntaf Prydain ers dwy ganrif," meddai Cyfarwyddwr Comisiwn y Mileniwm Mike O'Connor.

"Pan fydd pobl yn edrych yn Űl ar y prosiectau gafodd eu hariannu ar gyfer y Mileniwm byddan nhw'n dal i fwynhau'r ardd hon yng Nghymru ac yn dweud mai hwn oedd un o'r prosiectau pwysicaf y gadawodd ein cenhedlaeth ni."

Dywedodd Alan Hayward, Cadeirydd Ymddiriedolwyr yr Ardd, fod y buddsoddiad yn "tanlinellu'r hyder ym mhwysigrwydd yr Ardd fel trysor Prydeinig o safon fydeang".

Roedd denu "pensaer bydenwog rhagorol" fel John Belle i gynllunio'r Tŷ Trofannol, meddai, yn "hwb aruthrol i ni ac i Gymru".

Dywedodd Mr Belle, a gafodd ei eni ym Mhontcanna, ei fod yn falch o weithio ar y prosiect yn yr Ardd Fotaneg.

'Safle prydferth'

"(Mae'n) anrhydedd mawr i weithio gyda Gardd Fotaneg Cymru ac yn ffordd wych i mi ailgysylltu ‚ fy ngwreiddiau.

"Mae hwn yn sefydliad o safon fydeang sy'n adnewyddu'r tirlun ac yn safle mor brydferth ...

Yr Ardd Ddeufur
Bydd y Tŷ Trofannol newydd yn yr Ardd Ddeufur

"Ac mae hyn i gyd yn ymwneud ‚'r cysylltiad rhwng byd planhigion, byd adeiladau a lleoedd gwag."

Mr Belle gyd-sefydlodd gwmni Beyer Blinder Belle Architects & Planners, cwmni rhyngwladol ‚ swyddfeydd yn Efrog Newydd, Washington a Beijing.

Ymysg prosiectau Mr Belle yn Efrog Newydd roedd Amgueddfa Fewnfudo Ellis Island, Gorsaf y Grand Central, Canolfan Rockefeller, Gardd Fotaneg Efrog Newydd ac Adeilad Chrysler.

Arlywyddol

Mae tri o'i brosiectau wedi ennill y Wobr Gynllunio Arlywyddol, y wobr uchaf yn America am bensaernÔaeth gyhoeddus.

Costiodd yr Ardd Fotaneg dros £40m i'w sefydlu ond wedi iddi agor yn 2000 gostyngodd nifer yr ymwelwyr.

Yn 2003 bu bron i'r gerddi 500-erw gau oherwydd y gostyngiad a dyledion cynyddol.

Gwrthododd Gweinidog Diwylliant y Cynulliad, Alun Pugh, alwadau am £3m i achub yr Ardd.

Yn y diwedd cytunodd Llywodraeth y Cynulliad, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chomisiwn y Mileniwm ar becyn achub.

Mae rheolwyr yr Ardd wedi dweud eleni fod yr Ardd yn ffynnu a bod nifer ymwelwyr wedi cynyddu.
HEFYD:
£350,000 i'r Ardd Fotaneg
17 Meh 05 |  Newyddion
Addysgu myfyrwyr yn yr Ardd Fotaneg
20 Gorff 04 |  Newyddion
Priodi yn Yr Ardd Fotaneg
03 Meh 04 |  Newyddion
Newidiadau i'r Ardd Fotaneg
19 Maw 04 |  Newyddion
Gardd: 'Dim ymddiswyddo'
18 Maw 04 |  Newyddion
'Ymddiriedolwyr Gardd ar fai'
25 Chwef 04 |  Newyddion
Hanes Yr Ardd
10 Rhag 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^