BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Tachwedd 2005, 12:22 GMT
Troseddau hiliol: Erlyn mwy
Heddwas y tu allan i fosg
Roedd y mwyafrif yn droseddau'n ymwneud 'r drefn gyhoeddus

Mae nifer y rhai gafodd eu herlyn am droseddau hiliol yng Nghymru wedi codi 55% y llynedd, yn l ffigyrau Gwasanaeth Erlyn y Goron.

Yng Nghymru mae'r cynnydd yn llawer uwch nag ym Mhrydain lle cododd nifer yr erlyniadau 29% ar gyfartaledd.

Cododd nifer erlyniadau am droseddau chymhelliad hiliol o 269 i 419 yng Nghymru am y flwyddyn hyd at Fawrth 2005.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron a gasglodd yr ystadegau fod tuedd i bobl fod yn fwy parod i roi gwybod i'r heddlu am droseddau hiliol.

Erlyniadau
Dyfed Powys: 29 (gostyngiad o 3)
Gwent: 57 (cynnydd o 17)
Gogledd: 78 (cynnydd o 50)
De: 241(cynnydd o 96)
Cyfanswm: 419 (cynnydd o 150)
O Ebrill 1, 2004-Mawrth 31, 2005. Ffynhonnell: Gwasanaeth Erlyn y Goron

Roedd y mwyafrif o erlyniadau yn Ne Cymru - 241 o erlyniadau o'i gymharu 155 y flwyddyn flaenorol.

Yn ardal Heddlu Gwent cododd y cyfanswm o 57 i 74 tra bu gostyngiad yn ardal Heddlu Dyfed Powys o 29 i 26.

Yn ardal Heddlu'r Gogledd roedd 78 o erlyniadau o'i gymharu 28 y flwyddyn flaenorol.

'Newid agwedd'

Dywedodd Prif Erlynydd y Goron yng Nghymru Chris Wolley mai newid agwedd oedd un o'r rhesymau am y cynnydd.

Redd y mwyafrif o ddigwyddiadau gafodd eu hadrodd i'r heddlu yn droseddau trefn-gyhoeddus, a 10% yn ymosodiadau.

"Yn ne Cymru mae'r boblogaeth drefol fwyaf ac rydyn ni'n credu fod yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn gwneud gwaith da, yn adlewyrchu safbwyntiau'r gymuned, yn annog pobl i ddod ymlaen a siarad am drosedd ac rydyn ni'n gweithredu ar hynny," meddai Mr Wolley wrth BBC Cymru.

Doedd Gwasanaeth Erlyn y Goron ddim yn credu fod cynnydd y troseddau gafodd eu hadrodd i'r heddlu ddim yn adlewyrchu mwy o drosedd.

Dywedodd Aled Edwards o Rwydwaith Lloches Cymru nad oedd yr ystadegau yn arwydd fod problemau hiliaeth wedi gwaethygu yng Nghymru.

"Beth sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ydi bod llawer iawn o waith da yn cael ei wneud yng ngogledd a de Cymru.

'Gweithio'n galed'

"Beth sy'n digwydd ydi eu bod nhw'n gofalu fod pobl yn cwyno a bod y cwynion hynny'n cael eu hystyried ... peth da ydi hyn.

"Os edrychwch chi ar yr ystadegau eraill i gyd ... yr hyn welwch chi ydi bod Cymru yn fwy croesawgar ...

"Un o'r agweddau ar fod yn groesawgar ydi ein bod ni'n gweithio'n llawer caletach erbyn hyn ar gael pobl i roi eu cwynion i'r heddlu a bod yr heddlu hefyd efo'r cymunedau hynny efo'r hyder i fynd ag erlyniadau ymlaen."
HEFYD:
Arolwg ar effaith troseddau casineb
10 Awst 05 |  Newyddion
'Codi llais' yn erbyn hiliaeth
30 Gorff 05 |  Newyddion
Hiliaeth: Mwy o ddigwyddiadau
29 Gorff 05 |  Newyddion
Hiliaeth: 'Angen dedfrydau llymach'
31 Maw 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^