BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 11 Tachwedd 2005, 07:37 GMT
Gwefan yn 'hwb i ieithoedd bach'
Draig Goch yn Ewrop
Bydd y wefan yn rhoi cyfle i gynllunwyr ieithyddol ddysgu o brofiadau ei gilydd

Mae gwefan yn cael ei lansio ddydd Gwener fel y gall cynllunwyr ieithoedd lleiafrifol ddysgu o brofiadau ei gilydd.

Hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg, Basgeg, Catalaneg a Gwyddeleg yw un o amcanion y wefan fydd yn helpu byrddau iaith mewn gwahanol wledydd i gydweithio'n fwy effeithiol.

Mae'r wefan www.languageplanning.com yn cynnwys gwybodaeth am yr ieithoedd lleiafrifol yn nodi enghreifftiau o arfer gorau ym maes cynllunio ieithyddol yn Ewrop.

Bydd y wefan yn cael ei lansio yn ystod cynhadledd Rhwydwaith Byrddau Iaith Ewrop yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Rhannu syniadau

Sefydlwyd y rhwydwaith yn Hydref 2001 i gynyddu'r cydweithio rhwng byrddau iaith sy'n hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol ac i fod yn llais ar ran yr ieithoedd ar lefel Ewropeaidd.

Ymhlith aelodau'r rhwydwaith mae cynrychiolwyr o Gymru, Iwerddon, Yr Alban, Catalonia, Ffindir, Gwlad y Basg, Galisia a Friesland.

Gall pobol diddordeb mewn cynllunio ieithyddol droi at y wefan am wybodaeth am brosiectau a dulliau sydd wedi llwyddo mewn gwledydd eraill.

"Mae'r wefan yn ffordd arbennig o effeithiol i holl aelodau'r rhwydwaith rannu syniadau ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd," meddai Meirion Prys Jones, prif weithredwr Bwrdd yr Iaith.

Logo Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Mae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn un o aelodau blaenllaw'r rhwydwaith

"Bydd o gymorth i ddatblygu llais cydlynol ar gyfer ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol ar lefel Ewropeaidd."

"Mae cydweithio'n agos gydag arbenigwyr cynllunio ieithyddol eraill yn cynyddu ein dealltwriaeth a'n gwybodaeth ynglŷn sut ydi'r ffordd orau i fynd ati i gyflawni ein amcanion tymor-hir.

"Arbenigo y mae pob aelod o'r rhwydwaith mewn gwahanol feysydd a bydd y wefan yn fodd gwych o gyfnewid profiadau cadarnhaol.

"Mae'r wefan yn adnodd ardderchog a bydd hi o ddefnydd mawr i unrhyw un sydd diddordeb mewn cynllunio ieithyddol," meddai Alun Pugh, Gweinidog yr Iaith Gymraeg.

"Ac mae'n gyfle gwych i arddangos gwaith cynllunio ieithyddol blaengar Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar lwyfan rhyngwladol."

Mae'r gynhadledd, sy'n benllanw prosiect dwy flynedd o hyd gafodd ei ariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd, yn adolygu gwaith y rhwydwaith yn ystod y cyfnod hwnnw.

Bydd anerchiad gan Dr Padraig O'Laighin, athro gwadd yng Ngholeg Prifysgol Dulyn ac un o arweinwyr yr ymgyrch yn yr Iwerddon a lwyddodd i gryfhau statws yr iaith Wyddeleg ar lefel Ewropeaidd.
HEFYD:
Cytundeb Ewropeaidd: 'Hwb i'r iaith'
10 Tach 05 |  Newyddion
Bwrdd Iaith: Ffrae pwerau
21 Hyd 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^