BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Tachwedd 2005, 18:16 GMT
'Gam yn nes' at un heddlu
Ceir heddlu
Does yr un o'r pedwar llu presennol yn ddigon mawr

Mae'n ymddangos mai un heddlu fydd yng Nghymru.

Wrth drafod ad-drefnu'r heddlu ym Mhrydain, mae'r Swyddfa Gartre wedi dweud mae'r unig opsiwn addas yng Nghymru ydi un heddlu, opsiwn y mae Ysgrifennydd Cymru Peter Hain yn ei gefnogi.

Dywedodd Mr Hain fod angen un llu mawr i daclo terfysgaeth, smyglo cyffuriau a throseddau difrifol.

Ond roedd 'na feirniadaeth chwyrn gyda chadeirydd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru Ian Roberts yn cyhuddo Mr Clarke o "ymddwyn fel bwli".

Mae Plaid Cymru, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi lleisio eu gwrthwynebiad.

Mae Mr Clarke wedi gofyn i 43 o heddluoedd Cymru a Lloegr ystyried eu strwythur ac mae Arolygiaeth yr Heddlu wedi dadlau fod angen llai o heddluoedd.

Opsiynau

Yng nghynllun Mr Clarke, gafodd ei gyhoeddi ddydd Iau, gallai nifer y lluoedd fod cyn lleied 12 ac mae disgwyl i'r heddlu gyflwyno eu hoff opsiwn erbyn Rhagfyr 23.

Mewn dwy ardal - Cymru a Gogledd ddwyrain Lloegr - awgrymodd Mr Clarke mai un llu fydd yn cael ei gefnogaeth ac y byddai "opsiynau eraill yn anaddas".

Pythefnos yn l fe wnaeth awdurdodau Heddlu'r Gogledd, Dyfed Powys, De Cymru a Gwent, gyfarfod a chynnig tri opsiwn i'r Swyddfa Gartref.

Y tri opsiwn oedd:

  • dilyn y drefn bresennol, cadw'r pedwar llu gyda Heddlu'r Gogledd yn cydweithio'n fwy Heddlu Sir Gaer
  • troi'r pedwar llu yn ddau
  • troi'r pedwar yn un.

"Nonsens yw proses ymgynghorol Mr Clarke ac mae'n ymddwyn fel bwli sy'n disgwyl i bawb blygu i'w ofynion - dim ots pa mor afresymol y mae," meddai Mr Roberts.

Dywedodd Mr Roberts fod record Heddlu'r Gogledd yn erbyn troseddau yn "eithriadol" ac na fyddai un llu yn gwella plismona yn yr ardal.

"Dydi hi ddim yn ddamweiniol ein bod wedi gweld dros y blynyddoedd diwethaf fwy o gydweithio rhwng gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr."

Adroddiad arall

"Mae'r cyhoeddiad yma yn dangos sarhad llwyr ar gyfer datganoli, llywodraeth leol a'r heddlu," meddai Leanne Wood o Blaid Cymru.

"Mae Llafur Newydd wedi aildrefnu lluoedd Cymru mewn un datganiad i'r wasg heb gael y cwrteisi i glywed barn y cynulliad a'r cwnstabliaid yng Nghymru."

Dywedodd arweinydd Ceidwadwyr Cymru, Nick Bourne: "Mae creu un heddlu i Gymru yn mynd 'r heddlu oddi wrth y bobl ac yn gallu tanseilio awdurdod a gallu'r heddlu i ganfod, ymladd a datrys troseddau.

Charles Clarke
Charles Clarke: Cefnogi un llu yng Nghymru

"Mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ymladd yn erbyn troseddau ond dwi'n credu y bydd uno yn cynyddu biwrocratiaeth ac yn effeithio ar effeithiolrwydd."

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn y cynulliad, Mike German, ei fod yn "ddig" gan honni bod Llafur yn "cyhoeddi hyn ar frys" er mwyn tynnu sylw oddi wrth eu methiant yn Nhŷ'r Cyffredin.

"Roedd y cyfnod ymgynghorol gwreiddiol yn fyr rwan mae 'na lai o amser i wneud penderfyniad," ychwanegodd.

Mae tm yn Aberhonddu dan arweiniad dirprwy brif gwnstabl Heddlu De Cymru, Paul Wood, wedi bod yn asesu'r holl opsiynau ar gyfer y pedwar llu yng Nghymru.

"Mae'r ymateb y Swyddfa Gartref yn awgrymu mai dim ond asesu opsiwn un-llu y maen nhw ar hyn o bryd," meddai.

Pan gyflwynodd y prif gwnstabliaid dystiolaeth i'r cynulliad yn gynharach yn y mis dywedon nhw fod un llu ar bapur yn cyrraedd targedau'r llywodraeth orau o ran taclo terfysgaeth a throseddau.

Ond mae'r prif gwnstabliaid wedi gwrthod dweud pa opsiwn y maen nhw'n ei ffafrio.
HEFYD:
Nifer 'ddim am uno heddluoedd'
04 Tach 05 |  Newyddion
Un heddlu i Gymru: Cwestiynau
02 Tach 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynnig opsiwn arall
28 Hyd 05 |  Newyddion
Heddluoedd i ddiflannu?
16 Medi 05 |  Newyddion
Cyngor i gyfrannu at gost plismyn
07 Hyd 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^