BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 10 Tachwedd 2005, 11:22 GMT
Protest yn erbyn 'cau' ysbyty
Ysbyty Tregaron
Yn l AC mae Ysbyty Tregaron o dan fygythiad

Roedd mwy na 100 o bobl yn protestio ym mynedfa ysbyty fore Iau oherwydd cynllun posib i'w gau.

Ymgasglodd y protestwyr yn Ysbyty Cymunedol Tregaron wrth i aelodau Ymddiriedolaeth Iechyd Ceredigion gynnal cyfarfod yno.

Mae'r ymddiriedolaeth yn wynebu diffyg ariannol o 1.1m.

Dywed y bydd cyfnod ymgynghori llawn cyn y bydd unrhyw benderfyniad am ddyfodol yr ysbyty.

Roedd disgyblion chweched dosbarth a phensiynwyr ymhlith y protestwyr a alwodd ar yr ymddiriedolaeth i ddiogelu dyfodol yr ysbyty.

Cafodd dirprwyaeth fynediad i'r cyfarfod a siarad ag aelodau'r ymddiriedolaeth.

Deiseb

Bu 200 o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus yn Ysgol Uwchradd Tregaron nos Fercher i ddangos eu gwrthwynebiad i unrhyw gynllun i gau'r ysbyty.

Ar ddiwedd y cyfarfod cytunwyd yn unfrydol i ffurfio pwyllgor ymgyrchu a sefydlu deiseb i wrthwynebu unrhyw gynlluniau i gau'r ysbyty.

Ysbyty Aberteifi
Mae 'na 25 gwely yn Ysbyty Ceredigion

Yn ystod y cyfarfod cafodd llythyr yr ymddiriedolaeth iechyd ei ddarllen, llythyr oedd yn dweud y byddai ymgynghori llawn cyn unrhyw benderfyniad.

Ddechrau'r wythnos datgelwyd mai hoff ddewis yr ymddiriedolaeth er mwyn arbed arian oedd cau Ysbyty Tregaron a gostwng y gwasanaethau yn Ysbyty Cymunedol Aberteifi.

Dywedodd un o'r trigolion yn y cyfarfod nos Fercher y byddai'n "golled i'r dref a'i heconomi gyda 50 o swyddi yn diflannu" pe bai'r ysbyty yn Nhregaron yn cau.

"Yr ysbyty agosaf yw Bronglais 20 milltir i ffwrdd ... rydych chi'n sn am 200 milltir yr wythnos. Ydi'r staff yn mynd i deithio mor bell hynny?" gofynnodd.

'Ffafrio'

A dywedodd un arall: "Dwi'n fenyw mewn oedran a dwi ddim yn gwybod pryd y bydd rhaid i mi fynd i'r ysbyty fy hunan.

"Mae llawer o hen bobl yn byw yn Nhregaron ac mae'n gyfleus iddyn nhw gael mynd 'u perthnasau ddod i'w gweld nhw."

"Mae'n opsiwn sy'n cael ei ffafrio gan yr ymddiriedolaeth," meddai Elin Jones, AC Ceredigion, ddechrau'r wythnos.

"Yr hyn dwi'n ei ddweud yw ei bod yn bwysig iawn fod pobl Ceredigion yn ymwybodol bod y trafodaethau yma yn cael eu cynnal y tu l i ddrysau caedig a bod yna opsiwn ar y bwrdd sy'n golygu diwedd i Ysbyty Tregaron ac Ysbyty Aberteifi fel yr ydyn ni'n eu nabod nhw.

"Mae'n rhaid i'r ymddiriedolaeth ddeall bod hynny yn opsiwn na fydd pobl Ceredigion a finne yn ei ffafrio."

Ond mae cynlluniau i godi ysbytai neu ganolfannau iechyd yn y ddwy ardal.

Arian

Yn gynharach yn y flwyddyn cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad y byddai 7m yn dod i ardal Tregaron a 9m i ardal Aberteifi.

"Yr hyn sy'n gwbl ryfeddol yn hyn i gyd bod yr arian ar gyfer dau ysbyty newydd wedi cael ei gyhoeddi ddechrau'r flwyddyn ond does dim arian na brwdfrydedd gan yr ymddiriedolaeth i gadw'r ddau ysbyty i fynd tan fod yr adeiladau newydd yn cael eu cynnig," meddai Ms Jones.

"Dwi'n meddwl ei fod yn gwbl annerbyniol fod y math yma o drafodaethau yn digwydd pan fo pobl yn ardal Tregaron, Aberteifi a thrwy Geredigion i gyd yn bron yn cymryd yn ganiataol, fel yr oeddwn i, bod 'na ddyfodol saff hirdymor i wasanaeth iechyd ac ysbytai'r ddwy gymuned yma."

Dywedodd yr ymddiriedolaeth a'r bwrdd ddechrau'r wythnos eu bod yn edrych ar opsiynau ar sut i allu arbed arian a bod disgwyl i'r mater gael ei drafod eto mewn ychydig o wythnosau.

Bydd cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol Ysbyty Coffa Aberteifi yn cael ei gynnal ddydd Llun nesaf am 19.30 yn Ysgol Uwchradd Aberteifi.
HEFYD:
Pryder am ysbytai cymunedol
07 Tach 05 |  Newyddion
Gwelyau: Cynllun cyfaddawd
03 Tach 05 |  Newyddion
Poeni am gynlluniau iechyd
27 Gorff 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^