BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 5 Ebrill, 2005, 06:08 GMT 07:08 UK
Her newydd i Steffan
Steffan Cravos
Mae Steffan Cravos am barhau i herio'r gyfundrefn

Canwr hip hop sydd wedi chwarae rhan flaenllaw yn y sn roc Gymreig yw cadeirydd newydd Cymdeithas yr Iaith.

Mae Steffan Cravos, 29-oed, wedi dechrau'r gwaith o arwain y gymdeithas ac mae'n bwriadu "herio'r sefydliad a'r gyfundrefn".

Y prif ymgyrchoedd meddai, fyddai parhau i geisio cael deddf iaith newydd a deddf eiddo.

"Er bod y gymdeithas yn cael ei gweld fel mudiad protest ifanc, mae'n berthnasol i bob oedran, mae'n cyffwrdd phob agwedd o fywyd - addysg, tai a deddf iaith."

"Mae gwallau, neu fannau gwan yn y ddeddf iaith bresennol. Mae angen deddf gynhwysfawr sy'n cwmpasu'r sector preifat yn ogystal 'r sector cyhoeddus.

"Mae'r ddeddf bresennol yn 12 blwydd oed ac mae'n hen bryd ei hadnewyddu a chael deddf gyfredol. Byddwn yn lobo llywodraeth San Steffan a'r Cynulliad."

Yn lle bytheirio i mewn i feicroffn fe fydda i'n bytheirio i mewn i fegaffon
Steffan Cravos

Mae Cravos yn rhoi'r un pwyslais ar waith lobo a gwaith ymgyrchu y gymdeithas ac mae ganddo syniadau pendant am ddulliau ymgyrchu yn ystod ei gyfnod fel cadeirydd.

Ar hyn o bryd mae ganddo ymgyrch bersonol yn erbyn cwmni ffn symudol a chwmni bysus yng Nghaerdydd.

"Rwy'n gwrthod talu fy mil ffn Orange nes fy mod yn cael gwasanaeth cwsmeriaid Cymraeg a bil ffn Cymraeg, " meddai'r dyn sy'n gweithio i Sgript Cymru yng Nghaerdydd, cwmni sy'n hybu dramodwyr newydd.

Cafodd ei arestio'n 15-oed mewn ymgyrch gyda'r gymdeithas i gymreigio siop Dixons.

"Yn lle bytheirio i mewn i feicroffn fe fyddai'n bytheirio i mewn i fegaffn," meddai Cravos sy'n aelod o'r gymdeithas ers ei arddegau.

Er iddo gael ei eni yng Nghaerdydd, symudodd y teulu i Gaerfyrddin.

Bu'n ddisgybl yn Ysgol Bro Myrddin ac yn ei 'stafell wely ym 1991 cychwynnodd y Tystion, grŵp hip hop gwleidyddol, aeth ymlaen i wneud tair sesiwn i'r DJ John Peel.

Daeth y band i ben yn 2002 a bellach mae Cravos wedi cwblhau dwy albwm gyda Curig Huws fel - Lo Cut a Sleifar.

Rhyddhawyd albwm 'Miwsig i'ch Traed a Miwsig i'ch Meddwl' yn 2004.

Mae Cravos yn olynu Huw Lewis oedd yn gadeirydd y mudiad am dair blynedd.
HEFYD:
Rapwyr yn herio'r beirdd
04 Awst 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^