BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Ebrill, 2005, 11:22 GMT 12:22 UK
'Dim prifwyl i Lerpwl'
Adeilad y Liver yn Lerpwl
'Yn deilwng'?: Lerpwl
Mae cymdeithasau Cymraeg wedi dweud wrth yr Eisteddfod Genedlaethol nad ydyn nhw am wahodd y Brifwyl i Lannau Mersi.

Cyn y Nadolig cadarnhaodd Cyngor Dinas Lerpwl eu bod am wahodd yr Eisteddfod yno yn 2007.

Ond mae Cymry Cymraeg Lerpwl a Phenbedw yn poeni nad oes digon o Gymry Cymraeg yno i drefnu'r Brifwyl.

Bydd Cyngor yr Eisteddfod yn trafod y gwahoddiadau ddydd Sadwrn yn Aberystwyth.

Dwi ddim yn meddwl bod y llythyr yma yn claddu'n gobeithion
D Ben Rees, Lerpwl

Dywedodd Roderick Owen, llywydd Cymdeithas Cymry Lerpwl, nad oedd trigolion Cymraeg Lerpwl a Phenbedw o blaid cynnal y Brifwyl.

Honnodd y gymdeithas nad oedd cyngor y ddinas wedi bod mewn cysylltiad nhw i drafod cynnal yr Eisteddfod ym Mharc Sefton.

Dywedodd Mr Owen nad oedd am wneud sylw arall tan i'r cyngor drafod y llythyr.

Dwi'n credu bod modd mynd i Lerpwl efo llai o wirfoddolwyr na'r disgwyl...Dydy hi ddim yn broblem na all gael ei gorchfygu
Elfed Roberts, Eisteddfod Genedlaethol

"Dwi ddim yn meddwl fod y llythyr yma'n claddu'n gobeithion," meddai'r Parchedig Dr D Ben Rees.

"Dwi ddim wedi gweld y llythyr eto ond mae gan Lerpwl fanteision mawr, yn ariannol ac o ran lle ardderchog gan fod y parc yn un helaeth."

Dywedodd fod y ddinas yn cynnal digwyddiadau mawr yn wythnosol, er enghraifft gemau pl-droed.

"Does neb wedi dangos gwrthwynebiad ... i mi. Mae nifer wedi dweud eu bod yn barod i weithio ...."

Dywedodd Elfed Roberts, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, iddo dderbyn y llythyr.

"Mae'r llythyr yn rhoi barn un garfan o bobl ....

'Yn awyddus'

"Mae Cyngor Dinas Lerpwl yn dal yn awyddus i ni fynd yna ac fe fydd cyngor yr Eisteddfod yn pwyso a mesur yr holl farnau a dod i benderfyniad.

Dywedodd fod Eisteddfod 2007 yn peri rhywfaint o drafferthion i'r Eisteddfod.

"Yn wreiddiol, roedden ni'n trafod cynnal yr ŵyl yn Sir y Fflint ac, erbyn hyn, does gan y cyngor ddim yr adnoddau ariannol i wahodd yr Eisteddfod.

"Dwi'n credu bod modd mynd i Lerpwl efo llai o wirfoddolwyr na'r disgwyl gan bod ganddon ni wirfoddolwyr o du allan i'r ardal all helpu.

"Dydy hi ddim yn broblem na all gael ei gorchfygu".

Mae'r Archdderwydd Robyn Lewis wedi cyflwyno cynnig i gyfarfod dydd Sadwrn, cynnig o blaid peidio cynnal Eisteddfod tu allan i Gymru.
HEFYD:
Poeni am leoliad Prifwyl
15 Medi 04 |  Newyddion
Lerpwl yn gwahodd Steddfod
14 Rhag 04 |  Newyddion
Prifwyl: Newid trefn reoli
28 Tach 04 |  Newyddion
Prifwyl: 'Dim lleihau rl yr iaith'
13 Hyd 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^