BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 4 Ebrill, 2005, 06:15 GMT 07:15 UK
Offeren y meirw i gofio'r Pab
Corff y Pab yn y Fatican
Fe fydd corff y Pab yn cael ei chludo i Eglwys San Pedr ddydd Llun

Cafodd offerennau i'r meirw eu cynnal yng Nghymru ddydd Llun i gofio Pab John Paul II fu farw dros y penwythnos.

Cafodd ei gorff ei symud i Basilica San Pedr yn y Fatican lle mae cardinaliaid a'r cyhoedd yn talu teyrnged iddo.

Roedd yna wasanaeth yng Nghadeirlan Dewi Sant Caerdydd am 1930 nos Lun a hanner awr yn gynt offeren yng Nghadeirlan Wrecsam.

Yr Archesgob Peter Smith oedd yn arwain y gwasanaeth yng Nghaerdydd a'r Esgob Edwin Regan yn cynnal offeren yn Wrecsam.

Ddydd Sul roedd nifer mewn gwasanaethau drwy Gymru i gofio am y Pab fu farw yn 84 oed nos Sadwrn.

Dywedodd clerigwyr fod Pabyddion ac eraill wedi ymuno i dalu teyrnged i'r gŵr fu'n Bab am 26 blynedd.

Yn Rhufain mae swyddogion yr Eglwys Babyddol yn galaru am y Pab am naw diwrnod swyddogol.

Llyfr cydymdeimlad

Bydd ei angladd yn Rhufain ddydd Gwener.

Yng Nghaerffili dywedodd y Tad John Griffiths, deon eglwys Sant Helen, i 650 fynd i'r gwasanaeth boreol ddydd Sul yn lle'r 450 arferol.

Yn Wrecsam, roedd 400 o bobl yn yr offeren ddydd Sul ac agorwyd llyfr o gydymdeimlad.

Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^