BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 4 Tachwedd 2005, 07:06 GMT
Nifer 'ddim am uno heddluoedd'
Heddweision
Creu un llu ar gyfer Cymru gyfan yw un o'r opsiynau dan ystyriaeth

Mae arolwg gan BBC Cymru yn awgrymu nad yw pobl yng Nghymru am i'r heddluoedd uno.

Mewn arolwg a wnaed gan ICM ar gyfer rhaglen Dragon's Eye a holodd 1,000 o bobl dywedodd 58% eu bod am i'r pedwar llu yng Nghymru aros yr un fath.

Mae uno heddluoedd Cymru yn un o'r opsiynau sy'n cael eu hystyried fel rhan o adrefnu ehangach ar draws Cymru a Lloegr.

Dywed prif swyddogion heddlu Cymru mai cael un llu i Gymru gyfan fyddai'r ffordd orau i ddelio therfysgaeth a thor-cyfraith trawsffiniol, o leiaf ar bapur. Ond nid oes awgrym hyd yma os taw dyna'r opsiwn y maen nhw'n ei ffafrio.

Fe holodd ICM sampl ar hap o 1,000 o oedolion dros 18 oed ar y ffn rhwng Hydref 31 a Thachwedd 3 eleni. Cafodd y cyfweliadau eu gwneud ar draws Cymru.

Yn yr arolwg dim ond 13% o'r rhai a holwyd oedd o blaid un llu i Gymru gyfan, y dewis sy'n cael ei ffafrio gan Ysgrifennydd Cymru, Peter Hain.

Roedd 10% yn credu mai uno'r lluoedd yn ddau lu, er enghraifft un i'r de ac un arall i'r gogledd, fyddai orau.

Roedd 58% am weld y pedwar llu yn aros yr un fath a 7% o blaid newid arall er enghraifft uno gyda lluoedd Lloegr.

Daw canlyniadau'r arolwg wedi i bedwar prif gwnstabl Cymru gwrdd ag aelodau'r cynulliad ddydd Mercher i drafod y cynlluniau i ail-strwythuro'r drefn heddlu ar draws Cymru a Lloegr.

Yn y cyfamser dywedodd Gweinidog Cymru Peter Hain unwaith eto mai un heddlu ddylai blismona Cymru.

Ond mae'n dweud y dylai elfen o atebolrwydd rhanbarthol barhau.

Opsiynau

Mae'r Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke yn edrych ar ail-strwythuro holl heddluoedd Cymru a Lloegr.

Galwodd adroddiad ym mis Medi gan Arolygiaeth yr Heddlu (HMIC) am leihau'r nifer o heddluoedd gan uno rhai'r lleiaf.

Yr opsiynau dan sylw yng Nghymru yw creu dau lu yn lle pedwar, cadw at y drefn bresennol neu uno'r pedwar llu.

Cynigiodd Awdurdod Heddlu'r Gogledd bedwerydd opsiwn, fyddai'n gweld mwy o gydweithio yn y gogledd gyda Heddlu Sir Gaer.

Bydd awdurdodau'r heddlu yng Nghymru yn penderfynu pa opsiwn y maen nhw'n ei ffafrio cyn diwedd mis Tachwedd.

Mae disgwyl i'r ysgrifennydd cartref wneud ei benderfyniad yntau ddiwedd Rhagfyr.
HEFYD:
Un heddlu i Gymru: Cwestiynau
02 Tach 05 |  Newyddion
Heddlu: Cynnig opsiwn arall
28 Hyd 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^