BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 2 Tachwedd 2005, 19:57 GMT
Un heddlu i Gymru: Cwestiynau
Heddweision
Creu un llu ar gyfer Cymru gyfan yw un o'r opsiynau dan ystyriaeth
Mae prif swyddogion heddlu Cymru yn dweud mai cael un llu i Gymru gyfan fyddai'r ffordd orau i ddelio therfysgaeth a thor-cyfraith trawsffiniol, o leiaf ar bapur.

Ond nid oes awgrym hyd yma os taw dyna'r opsiwn y maen nhw'n ei ffafrio.

Bu pedwar prif gwnstabl Cymru'n cwrdd ag aelodau'r Cynulliad ddydd Mercher i drafod cynlluniau i ail-strwythuro'r drefn heddlu ar draws Cymru a Lloegr.

Yn y cyfamser mae Gweinidog Cymru Peter Hain wedi ailadrodd ei farn o mai un heddlu ddylai plismona Cymru.

Ond mae'n dweud y dylai elfen o atebolrwydd rhanbarthol barhau.

Uno heddluoedd llai

Mae'r Ysgrifennydd Cartref Charles Clarke yn edrych ar ail-strwythuro holl heddluoedd Cymru a Lloegr.

Galwodd adroddiad ym mis Medi gan Arolygiaeth yr Heddlu (HMIC) am leihau'r nifer o heddluoedd gan uno rhai'r lleiaf.

Yr opsiynau dan sylw yng Nghymru yw creu dau lu yn lle pedwar, cadw at y drefn bresennol neu uno'r pedwar llu.

Cynigiodd awdurdod heddlu'r gogledd pedwerydd opsiwn, fyddai'n gweld mwy o gydweithio yn y gogledd gyda Heddlu Sir Gaer.

Wrth siarad ar ran y pedwar prif gwnstabl wedi'r cyfarfod ddydd Mercher dywedodd Terry Grange o Heddlu Dyfed-Powys nad ydyn nhw wedi dewis un opsiwn yn derfynol eto.

Ond, o'r opsiynau dan sylw, cael un llu yn unig fyddai'n cwrdd orau thargedau llywodraeth Prydain o ran taclo torcyfraith trawsffiniol difrifol, meddai, er bod targedau eraill sydd angen eu hystyried.

'Lloerig'

Yn l cyfarwyddwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Steve Thomas, mae amserlen arfaethedig yr ail-drefnu'n 'lloerig'.

Heddweision wrth eu gwaith
Mae rhai'n rhybuddio y bydd effaith ar lefelau treth y cyngor os nad yw costau'r ail-strwythuro'n cael eu talu'n ganolog

"Rydym yn gweithio o fewn cyd-destun osodwyd gan y Swyddfa Gartref ac yn gwneud y gorau o'r gwaethaf," dywedodd.

Ychwanegodd Mr Thomas nad yw'r Gymdeithas wedi penderfynu eto pa opsiwn yw'r gorau, ond mae'n annhebyg a fyddai'r sefyllfa bresennol yn parhau.

Mynegwyd pryderon gan Geraint Price-Thomas, cadeirydd Awdurdod Heddlu Gwent, ynghylch "awydd gwleidyddol" i symud newidiadau ymlaen yn gyflym, sy'n achosi "anhawster aruthrol".

Dywedodd trysorydd Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys, Jean Wilding, wrth bwyllgor y cynulliad "y byddai angen adnoddau canolog ychwnaegol sylweddol".

Ychwanegodd os nad ydi'r llywodraeth yn talu'r costau'n ganolog, "byddai effaith sylweddol iawn ar lefelau treth y cyngor".

Bydd awdurdodau'r heddlu yng Nghymu yn penderfynu pa opsiwn y maen nhw'n ei ffafrio cyn diwedd mis Tachwedd.

Mae disgwyl i'r ysgrifennydd cartref wneud ei benderfyniad yntau ddiwedd Rhagfyr.


HEFYD:
Heddlu: Cynnig opsiwn arall
28 Hyd 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^