BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 31 Mawrth, 2005, 15:10 GMT 16:10 UK
Hiliaeth: 'Angen dedfrydau llymach'
Graffiti hiliol ym Mhorthmadog 2003.
Mae 'na achosion o hiliaeth wedi bod ym Mhorthmadog
Mae heddlu wedi galw am ddedfrydau llymach i droseddwyr hiliaeth yn y llysoedd.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru fod dedfrydau llymach yn un o'r mesurau i daclo hiliaeth mewn ardaloedd gwledig.

Deliodd yr heddlu mwy na 300 o achosion chymhelliad hiliol y llynedd.

"Mae'r niwed y mae'r troseddau hyn yn ei achosi yn syfrdanol," meddai'r Dirprwy Brif Gwnstabl Clive Wolfendale.

Dywedodd Sirajul Islam, perchennog bwyty ym Mhorthmadog, iddi ddioddef ymosodiad hiliol yn 2003.

"Torrodd rhywun ein drws ffrynt," meddai.

"Dau neu dri diwrnod yn ddiweddarach cawson ni alwad ffn yn y bwyty yn dweud 'Chawsoch chi ddim y neges? Dydan ni ddim eisiau Moslemiaid ym Mhorthmadog'.

"Doedden ni ddim yn disgwyl dim byd fel yma mewn lle bach fel Porthmadog."

Dywedodd Mr Wolfendale fod y dioddef yn fwy yn achos troseddau hiliol.

'Yn wahanol'

Roedd y broblem yn waeth efallai yn yr ardaloedd gwledig, meddai, oherwydd bod y lleiafrif ethnig yn fach a'r broblem o dan yr wyneb.

"Os ydych yn deffro un bore a ffenest eich car wedi ei chwalu a phaent ar draws y car a hyn yn awgrymu mai'r rheswm am yr ymosodiad yw pwy ydach chi, mae'r drosedd yn effeithio arnoch chi'n wahanol.

Clive Wolfendale
Clive Wolfendale: Galw am gosbau llymach

"Bydd yn achosi pryder i chi a'ch teulu ac o bosib yn eich anesmwytho."

Dywedodd fod rhai'n poeni nad oedd dedfrydau'n adlewyrchu natur y drosedd.

"Mae'r pwerau'n glir - y dylai unrhyw drosedd ... sy'n cael ei chymell gan hiliaeth gael cosb lymach ac mae'n bwysig fod hynny'n digwydd.

"Am nifer o resymau dyw hyn ddim yn digwydd weithiau ond dylai'r system gyfiawnder troseddol fynd i'r afael 'r broblem."

Dywedodd Brian James, ynad heddwch o Landudno, fod hyfforddiant yn cael ei gynnig.

"Rydym yn defnyddio canllawiau penodol ar gyfer y troseddau hyn.

"Maen nhw'n golygu dedfrydu cyson ac rydym wedi cael digon o hyfforddiant."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^