BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 1 Tachwedd 2005, 06:46 GMT
IVF: Mwy'n mynd dramor
Babi newydd ei eni
Mae dynes o Gymru am fynd i Sbaen i gael triniaeth
Mae nifer gynyddol o barau sy'n cael trafferth cenhedlu babi yn mynd dramor am help oherwydd bod rhaid iddyn nhw aros i gael triniaeth ffrwythlondeb IVF yng Nghymru.

Er bod rhai'n troi at wefannau sy'n eu helpu i ffrwythloni eu hunain, mae rhybudd y gallai hyn fod yn fwy peryglus.

Yn l gwaith ymchwil rhaglen Week In Week Out BBC Cymru, mae'r rhan fwya' o ganolfannau ffrwythlondeb yn wynebu problemau difrifol ers newid y ddeddf yn Ebrill.

Mae dynes o'r gogledd, sy'n ceisio beichiogi am yr wythfed tro gyda chymorth meddygol, am deithio i Sbaen am driniaeth.

Hawl

"Fedra i ddim fforddio aros am chwe mis ar restr aros," meddai Debbie Braden, 43 oed o Gonwy.

"Cododd y prisiau felly wnes i ddechrau edrych dramor ac rydan ni'n mynd i Barcelona."

Dywedodd Dr Victoria Walker o'r Institut Marques, lle bydd Mrs Braden yn cael ei thriniaeth, fod nifer yr ymholiadau ac ymweliadau o Brydain wedi codi'n fawr ers i'r ddeddf newid ym Mhrydain.

IVF
Mae'n annheg fod cyplau'n diodde' straen, medd y gymdeithas ffrwythlondeb

Tan hynny roedd manylion rhoddwyr had yn aros yn gyfrinachol.

Erbyn hyn, mae gan blant sy'n cael eu cenhedlu gyda thriniaeth ffrwythlondeb hawl i olrhain eu rhieni biolegol unwaith y maen nhw'n 18 oed.

Dylai clinigau fod wedi cael mwy o amser i recriwtio rhoddwyr had oedd yn fodlon cael eu hadnabod, meddai Dr Allan Pacey o'r Gymdeithas Ffrwythlondeb Brydeinig.

"Mae'n druenus," meddai, "oherwydd mae'n annheg i gyplau sy'n gorfod diodde'r math yma o boen a baich er mwyn cael yr hyn sydd, mewn gwirionedd, yn driniaeth ffrwythlondeb syml ac effeithiol."

Peryg

Mae rhai merched yn defnyddio gwefannau sy'n trefnu anfon had ffres er mwyn iddyn nhw ffrwythloni eu hunain - mae'r ddeddf ond yn berthnasol i had wedi ei rewi.

Ond mae meddygon yn rhybuddio nad yw'r gwefannau'n cael eu rheoli ac nad oes sicrwydd fod yr had yn ddi-haint.

Dywedodd yr Adran Iechyd mai er mwyn rhoi blaenoriaeth i fuddiannau'r plant y newidiwyd y ddeddf o ran datgelu manylion rhoddwyr had ac mai cyfrifoldeb y clinigau oedd sicrhau niferoedd digonol o gyfranwyr.

Yng Ngorffennaf 2005 cyhoeddodd y cynulliad y byddai'n haws i barau yng Nghymru gael cylch o driniaeth ffrwythlondeb ar y Gwasanaeth Iechyd cyn belled 'u bod yn cwrdd meini prawf arbennig.

Y nod oedd rhoi diwedd ar "loteri cd post annheg" lle nad oedd modd i gleifion gogledd, canolbarth a gorllewin Cymru gael y driniaeth ar y Gwasanaeth Iechyd.

Week In Week Out, 2235, BBC Cymru, nos Fawrth, Tachwedd 1.


HEFYD:
Un driniaeth IVF am ddim
25 Chwef 04 |  Newyddion
25 mlynedd ers babi IVF cyntaf
25 Gorff 03 |  Newyddion
Babi 'parod' i br o Brydain
19 Meh 03 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^