BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Iau, 27 Hydref 2005, 18:01 GMT 19:01 UK
Cymru: Hawl i wahardd ysmygu
Sigaret
Cymru: Disgwyl i'r gwaharddiad fod yn fwy eang

Mi fydd y Cynulliad yn cael yr hawl i wahardd smygu mewn mannau cyhoeddus fel rhan o Fesur Iechyd newydd Llywodraeth Prydain.

Yn Lloegr mi fydd clybiau preifat a thafarndai sydd ddim yn gweini bwyd yn cael eu heithrio o'r gwharddiad, ond yng Nghymru mae disgwyl i'r Cynulliad gyflwyno gwaharddiad llwyr.

Ar Űl y dadlau o amgylch bwrdd y cabinet yn San Steffan, mae'r llywodraeth wedi llwyddo i ddod i gytundeb ar delerau mesur i wahardd ysmygu.

Mae'r mesur yn cynnwys cymal fydd yn rhoi'r pwerau ‚'r cyfrifoldeb i lywodraeth y cynulliad i allu cyflwyno gwaharddiad.

Bydd y mesur yn caniatŠu i'r cynulliad benderfynu pa mor eang fydd y gwahardd, er enghraifft a ddylid caniatŠu clybiau preifat i gael eu heithrio.

O dan y cynllun bydd smygu'n cael ei wahardd mewn llefydd cyhoeddus caeedig ac mewn llefydd gwaith yn Lloegr o 2007 ymlaen.

Gwahardd 'eang'

Ond mae eithriadau - clybiau preifat - fel a nodwyd ym maniffesto Llafur.

Bydd ystafelloedd arbennig ar gyfer ysmygwyr mewn tafarndai sydd ddim yn gwerthu bwyd ond fydd dim ystafelloedd ysmygu mewn bwytai a thafarndai sy'n gwerthu bwyd.

Yng Nghymru mae disgwyl i'r gwaharddiad fod yn fwy eang.

Dywedodd gweinidog iechyd y cynulliad Brian Gibbons y byddai gwaharddiad yn helpu arbed miloedd o fywydau yng Nghymru.

Dywedodd ddydd Iau fod llywodraeth y cynulliad eisoes wedi datgan bwriad ym mis Gorffennaf i gyflwyno gwaharddiad cynhwysfawr ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd o fewn tair blynedd yng Nghymru.

"Mae pwyllgor trawsbleidiol wedi cyflwyno argymhellion o ran sut y gellir gweithredu gwaharddiad yng Nghymru gafodd gefnogaeth sylweddol yn y cynulliad," meddai. "Mae hyn yn dangos y gefnogaeth i'r syniad yng Nghymru."

Ychwanegodd y bydd y cynulliad yn ymghynghori wedi i'r mesur gael cydsyniad brenhinol er mwyn rhoi cyfle i bobl fynegi barn ar y ffordd orau o wethredu gwaharddiad.

O ran iechyd does dim rheswm dros beidio cael gwaharddiad llawn...yng Nghymru
Dr Dai Lloyd, AC

Mae Dr Dai Lloyd AC Plaid Cymru, sydd wedi eistedd ar bwyllgor amlbleidiol ar smygu, yn dweud bod cefnogaeth ymhlith gwleidyddion i wahardd smygu mewn adeiladau cyhoeddus.

"Mae pwysau anferthol o du'r sawl sy'n cynhyrchu tobaco i beidio cael gwaharddiad llawn," dywedodd.

"Ond o sail iechyd does dim rheswm dros beidio cael gwaharddiad llawn ar smygu tu fewn i adeiladau cyhoeddus yng Nghymru.

Dywedodd Dr Lloyd fod y cynulliad wedi cytuno ar yr egwyddol yn Ionawr 2003 i wahardd smygu mewn adeiladau cyhoeddus yng Nghymru.

"Os ydyn ni'n caniatau smygu mewn tafarndai o dan rhai amgylchiadau mae rhywun yn gorfod glanhau yr ystafelloedd a gweini ynddyn nhw - 'da ni'n sŰn am hawliau gweithwyr ar ddiwedd y dydd," ychwanegodd.

Mae dau wleidydd o Gymru, AS Gogledd Caerdydd Julie Morgan a'r Farwnes Finlay o Landaf, eisoes wedi cyflwyno mesur smygu i Gymru gerbron Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.

Er na lwyddodd y mesurau, roedd y ddau am newid y ddeddf fel y gallai'r cynulliad wahardd smygu ei hun os oedd yn dymuno hynny.
HEFYD:
Gwahardd smygu 'gam yn nes'
05 Gorff 05 |  Newyddion
Mesur i wahardd smygu yng Nghymru
18 Maw 05 |  Newyddion
Smygu: 'Cefnogwch y mesur'
23 Rhag 04 |  Newyddion
Profi cynllun i wahardd ysmygu
22 Medi 04 |  Newyddion
Smygu: Cam ymhellach na Lloegr?
16 Tach 04 |  Newyddion
Smygu: Cyhoeddi casgliadau
10 Mai 05 |  Newyddion
'Angen pwyso am bwerau'
10 Mai 05 |  Newyddion
Mwy o bwysau i wahardd smygu
28 Ebr 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^