BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Hydref 2005, 19:34 GMT 20:34 UK
Niwclear: Parhau gyda'r dadgomisiynu
Atomfa Niwclear Trawsfynydd
Mae gwaith dadgomisiynu yn cael ei wneud yn Nhrawsfynydd

Mae'r ddadl am ddyfodol ynni niwclear wedi ei hail-danio'n ddiweddar wrth i lywodraeth San Steffan ddechrau ystyried a oes angen cenhedlaeth newydd o atomfeydd.

Mae Ysgrifennydd Cymru Peter Hain eisoes wedi dweud y byddai'n well ganddo weld ynni adnewyddol yn cael ei ddatblygu.

Ond mae hi'n drafodaeth gyfarwydd yng ngogledd Cymru lle cafodd dwy atomfa eu hadeiladu.

Mae disgwyl i atomfa'r Wylfa, Ynys Mn, gau yn 2010 ac mae'r gwaith eisoes wedi dechrau ar ddadgomisiynu gorsaf Trawsfynydd.

Dwi'n gweld y genhedlaeth newydd o atomfeydd yn llosgi tanwydd dipyn gwahanol i'r hyn sydd wedi cael ei ddefnyddio
Cynghorydd John Isgoed Williams

Eisoes mae'Wrth i'rlr niwclear ymbelydrol wedi cael ei symud i orsaf Sellafield dros 10 mlynedd yn l er bod 'na beryglon yn dal ar y safle.

Mae gwastraff ymbelydrol o amgylch yr adweithion ac mae'n rhaid eu symud gyda robotiaid arbennig.

Fe fydd y gwaith o adfer Trawsfynydd yn safle gwyrdd unwaith eto yn costio dros 1bn yn l Grŵp British Nuclear ac mae tua saith mlynedd arall o waith ar y safle.

Mae'r adweithyddion yn amlwg o hyd yn Nhrawsfynydd ond mae disgwyl i hynny newid cyn bo hir wrth i'r tyrrau gael eu gostwng.

Dyma'r rhan o'r gwaith dadgomisiynu sy'n golygu bod bron i 500 yn dal i weithio yno.

Gorsafoedd

"Mae'n rhan o'r cynllun sydd ganddon ni i ostwng effaith weledol y safle ar yr ardal sydd o fewn Parc Cenedlaethol Eryri," meddai Hywel Madog Jones, ymgynghorydd technegol.

"Does 'na ddim cywilydd yn yr adeilad ond yn y cynllun fe fydd yr adeilad yma eto am dros 80 mlynedd a dydan ni ddim weld adeilad mawr fel yma yn sefyll allan yn yr ardal."

Mae nifer o arbenigwyr yn dweud bod 'na risg gyda niwclear ac na fydd neb yn buddsoddi.

Braich robotig
Mae briach robot yn cael gwared ar y gwastraff ymbelydrol

Ond mae Llywodraeth Prydain yn ystyried cael mwy o orsafoedd ac fe fyddan nhw'n cyhoeddi eu hargymhellion cyn diwedd 2006.

Ond mae cadeirydd y pwyllgor sy'n cysylltu atomfa Trawsfynydd a phobl yr ardal yn dweud y gellir cael rhai newydd gan na fyddan nhw ddim yr un fath 'r hen.

"Dwi'n gweld y genhedlaeth newydd o atomfeydd yn llosgi tanwydd dipyn gwahanol i'r hyn sydd wedi cael ei ddefnyddio ac wedi llosgi hwnnw fe fydd canlyniad ei ddiwedd yn hollol wahanol," meddai'r Cynghorydd John Isgoed Williams, Pwyllgor Cyswllt Atomfa Trawsfynydd.

"Fydd y canlyniad ddim yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu ac atgynhyrchu nwyddau ar gyfer arfau rhyfel."

Yng Nghymru, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi dweud nad oes eu hangen.

Mae disgwyl i'r gwaith o ddadgomisiynu'r rhan fwyaf o orsafoedd Prydain erbyn 2020 ac mae Tony Blair wedi galw am drafodaeth ar y pwnc.

Ond yn ddiweddar dywedodd Peter Hain nad oedd am weld mwy o orsafoedd yng Nghymru ac mae'r cynulliad yn hybu ffyrdd eraill o ynni naturiol gan gynnwys gwynt.
HEFYD:
Niwclear: Galw am lanhau ynghynt
11 Awst 05 |  Newyddion
Lleisio barn ar wastraff niwclear
27 Mai 05 |  Newyddion
Gorsaf niwclear: Heddlu arfog
17 Ion 05 |  Newyddion
Ymateb cymysg i ailagor Atomfa Wylfa
02 Awst 01 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^