BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Hydref 2005, 16:25 GMT 17:25 UK
Gêm Monopoly i ddinas Abertawe
Fersiwn Abertawe o Monopoly
Cafodd y fersiwn newydd ei lansio yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cafodd fersiwn ddwyieithog o'r gêm bwrdd Monopoly ei lansio ddydd Mercher yn amgueddfa mwya newydd Cymru.

Fersiwn Abertawe ydi'r gêm ddiweddara sy'n cynnwys 33 o lefydd nodedig yn y ddinas yn lle'r llefydd arferol.

Mae'n cynnwys canolfan y DVLA, Canolfan Dylan Thomas, Pier y Mwmbwls a dau atyniad newydd yn y ddinas, Stadiwm Liberty ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gafodd ei agor yn swyddogol yr wythnos diwethaf.

Dywedodd y cynhyrchwyr, Winning Moves, mai Abertawe ydi'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael fersiwn o'r gêm er bod 'na fersiwn Cymru wedi cael ei lansio rai blynyddoedd yn ôl.

Dywedodd John Bollom, Rheolwr Gyfarwyddwr Pier y Mwmbwls, ei fod yn fraint ac yn anrhydedd i gael bod ar y bwrdd.

"Mae cenhedlaethau o deuluoedd wedi bod yn dod yma.

'Hwyl'

"Mae'r ffaith bod Abertawe yn cael fersiwn ei hun o'r gêm boblogaidd yn talu teyrnged i bwysigrwydd y ddinas."

Mae'r llefydd adnabyddus yn Llundain fel Old Kent Road, The Strand, Oxford Street a Mayfair wedi eu newid i lefydd cyfatebol yn Abertawe.

Yn lle Mayfair mae Gwesty Morgans ac mae'r elusen i'r di-gartref Shelter Cymru yn disodli Old Kent Road.

"Mae unrhywbeth sy'n hybu'r elusen a'r gwaith yr ydym yn ei wneud yn llesol ac mae hyn yn hwyl hefyd," meddai John Puzey, Cyfarwyddwr Shelter Cymru.

Fersiwn Abertawe o Monopoly
Mae Monopoly wedi ei gynhyrchu mewn dros 30 o ieithoedd

Dros y misoedd diwethaf bu gwneuthurwyr y gêm yn casglu ymateb y trigolion lleol am y llefydd a ddylai ymddangos ar y bwrdd.

"Mae'r gêm yn adlewyrchu bywyd ac ysbryd Abertawe," meddai'r gwneuthurwr Mark Marriott.

"Rydym yn falch iawn gyda'r bwrdd newydd ac rydym yn ddiolchgar iawn am gymorth y trigolion lleol."

Dywedodd arweinydd cyngor Abertawe, Chris Holly, ei fod yn falch o'r lleoliadau sydd ar y bwrdd.

"Fe fydd hyn yn hwb i broffil y ddinas ac i ddenu ymwelwyr yma.

"Mae'n amser cyffrous iawn i Abertawe."

Cafodd y gêm wreiddiol ei chreu yn America gan Charles Darrow yn 1935.

Ers hynny mae 200m o gopiau wedi cael eu gwerthu mewn 32 iaith.
HEFYD:
Monopoly dwyieithog i Abertawe
24 Mai 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^