BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Mercher, 26 Hydref 2005, 11:31 GMT 12:31 UK
Clasuron ffilm ar DVD
Golygfa o'r ffilm Hedd Wyn
Y ffilm Hedd Wyn oedd y ffilm Gymraeg gynta i gyrraedd yr Oscars

Mae dwy ffilm Gymraeg gafodd eu henwbu am Oscar ar gael mewn pecyn newydd arbennig.

Mae pedair ffilm mwyaf poblogaidd ac uchel eu clod S4C ar gael ar DVD mewn un pecyn arbennig.

Y pedair ffilm yw Hedd Wyn, Solomon a Gaenor, Gadael Lenin a Branwen.

Cafodd Hedd Wyn a Solomon a Gaenor eu henwebu ar gyfer Oscar.

Mae'r pedair ffilm wedi ennill nifer o wobrau ac mae'n bosib mai dyma gychwyn ar gynllun newydd i werthu rai o gynnyrch gorau'r sianel.

Hedd Wyn - sy'n seiliedig ar hanes y bardd Ellis Humphrey Evans a laddwyd ar faes y gad yn ystod y Rhyfel Mawr - yw un o'r ffilmiau Cymraeg mwyaf llwyddiannus erioed.

Rhyfel

Solomon a Gaenor
Cafodd Solomon a Gaenor enwebiad am Oscar yn 2000

Cafodd y ffilm, a gyfarwyddwyd gan Paul Turner ac sydd Huw Garmon yn chwarae'r prif ran, ei henwebu am Oscar am y ffilm iaith dramor orau ym 1993.

Dyma oedd yr enwebiad cyntaf i ffilm Gymraeg ac yn 2000 cafodd y ffilm Solomon a Gaenor, gyda Ioan Gruffudd a Nia Roberts yn y prif rannau, ei henwebu yn yr un categori.

Mae'r ffilm am Gymraes yn syrthio mewn cariad gydag Iddew wedi ei lleoli yng nghymoedd y De yn 1911 ar adeg o densiynau hiliol a chythrwfl diwydiannol.

Mae Gadael Lenin, yn dilyn hynt disgyblion chweched dosbarth ar drip ysgol i St Petersburg ac mae effaith cwymp y llen haearn ar Rwsia yn gefndir i'r cyfan.

Cyffro

Y Bocs DAD
Fe fydd y casgliad ar gael o ddydd Mercher ymlaen

Cynhyrchwyd y ffilm gan Endaf Emlyn yn 1993 ac fe enillodd Wobr y Gynulleidfa yng Ngŵyl Ffilm Llundain.

Cafodd Branwen gan Ceri Sherlock ei dyfarnu'n ffilm orau yn yr Ŵyl Ffilm a Theledu Geltaidd ym 1995.

Mae'r ffilm wedi ei lleoli yng Nghymru a gogledd Iwerddon ac mae'n drosiad o'r chwedl o'r Mabinogi.

Mae Hedd Wyn a Solomon a Gaenor eisoes ar werth ar fideo ond dyma'r cyfle cyntaf i brynu Gadael Lenin a Branwen mewn unrhyw gyfrwng.

Yn l Rheolwr Cyhoeddiadau S4C, Luned Whelan, mae hynny wedi "achosi cyffro mawr gan eu bod yn ffilmiau adnabyddus y mae pobl yn hoff iawn ohonynt".

Dyfodol

"Mae'n bwysig fod clasuron archif S4C ar gael trwy gyfrwng y dechnoleg ddiweddaraf," meddai am y casgliad cyntaf o ffilmiau Cymraeg ar DVD.

Gadael Lenin
Cafodd Gadael Lenin ei ffilmio yn St Petersburg
Dywedodd y bydd unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol yn rhannol ddibynnol ar lwyddiant y fenter newydd yma.

"Gan fod toreth o ddeunydd arbennig gan S4C, gobeithio y bydd y fformat hwn yn torri tir newydd ac yn annog pobl i gasglu pecynnau tebyg," ychwanegodd.

Fe fydd y pecyn DVD ar gael yn y siopau o Hydref 26.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^