BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 21 Mawrth, 2005, 08:45 GMT
Rygbi: Gorymdaith i ddathlu?
Gareth Thomas a Michael Owen yn codi Cwpan y Bencampwriaeth gyda gweddill tm Cymru
Mae'r dathlu ers y fuddugoliaeth wedi parhau yng Nghymru

Mae cynlluniau i anrhydeddu tm rygbi Cymru enillodd y Gamp Lawn ddydd Sadwrn yn cael eu trafod.

Dywedodd Rhodri Morgan, Prif Weinidog Cymru, fod rhaid dathlu'r fuddugoliaeth a bod gorymdaith bws awyr agored drwy Gaerdydd yn bosib.

Mae Cymru wedi bod yn dathlu wedi iddyn nhw drechu Iwerddon ddydd Sadwrn o 32-20, y fuddugoliaeth a olygodd y Gamp Lawn gynta ers 1978.

Dywedodd y Mint Brenhinol Llantrisant y byddai darn arian arbennig yn cael ei gynhyrchu.

Mae'n wych i glywed bod y Prif Weinidog yn siarad am hyn
David Pickering, Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru

"Mae'n rhaid i ni gael dathliad swyddogol - does 'na ddim dwywaith am hyn," meddai Mr Morgan.

Credir fod yr orymdaith bws wedi ei thrafod cyn y gm Sadwrn ond nad oedd neb am demtio ffawd.

"Byddwn ni'n mynd ymlaen gyda'r syniad mor fuan phosib er mwyn cadarnhau'r trefniadau," meddai llefarydd ar ran y cynulliad.

Dywedodd Mr Morgan fod rhaid i'r heddlu gael tair wythnos o rybudd er mwyn trefnu bod y strydoedd wedi cau, ond y bydd y trafodaethau yn parhau.

Cofio'r gogledd

"Byddwn yn mynd 100 milltir yr awr, fel Shane Williams, i drafod gyda'r heddlu, cyngor sir a'r undeb," ychwanegodd y Prif Weinidog.

Dywedodd mai un digwyddiad mawr yng Nghaerdydd neu gyfres o ddigwyddiadau ar hyd y de fyddai yn cael ei drafod.

Ond mae nifer o bobl o Ogledd Cymru wedi dweud bod rhaid cofio amdanyn nhw yn ystod y dathliadau ac yn galw ar i'r bws ymweld 'r gogledd yn ogystal 'r Brifddinas.

Dywedodd Cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, David Pickering bod y fuddugoliaeth yn dangos "ymdrech y tm cyfan" ac y byddan nhw'n barod i drafod y dathliadau gyda Mr Morgan.

"Mae'n wych i glywed bod y Prif Weinidog yn siarad am hyn a pha mor bwysig ydy hyn i Gymru gyfan."

Chwaraewyr ifanc

Llwyddodd Cymru i drechu Iwerddon am y tro cyntaf yng Nghaerdydd ers 1983.

Cefnogwyr Cymru'n dathlu
Rhai o gefnogwyr Cymru'n dathlu wedi i Gymru sicrhau'r Gamp Lawn
Roedd y fuddugoliaeth yn golygu ennill pencampwriaeth y Chwe Gwlad a'r Goron Driphlyg.

Doedd naw o'r 15 gychwynnodd y gm yn y crys coch ddim wedi cael eu geni pan enillodd Gymru'r Gamp Lawn y tro blaenorol yn 1978.

Roedd Stadiwm y Mileniwm yn llawn a 74,000 yno.

Dywedodd yr heddlu fod 200,000 ychwanegol yn nhafarndai a strydoedd y ddinas a miloedd yn gwylio'r gm ar sgrn fawr y tu allan i Neuadd y Ddinas.

"Roedd yna awyrgylch wych a dim ond ychydig o gleifion oedd 'na yn ystod y gm," meddai Bob Evans, Prif Uwcharolygydd Heddlu'r De.

"Cafodd rhai driniaeth am eu bod wedi cael ychydig gormod i yfed.

"Roedd y noson yn brysur iawn ond dim ond fel nos Galan neu ddiwrnod gm.

"Cafodd 42 eu harestio yn y ddinas, yn bennaf am fn droseddau'n ywneud 'r drefn gyhoeddus.

"Ar ddydd Sadwrn cyffredin bydden ni'n disgwyl arestio tua 20 yn y ddinas.

"Felly, o ystyried cyfanswm y bobl oedd yn bresennol mewn ardal fach, ni fyddai'n syndod pe bai'r cyfanswm yn uwch."
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^