BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Llun, 24 Hydref 2005, 12:01 GMT 13:01 UK
Penwythnos o gofio Kate Roberts
Kate Roberts
Bu farw Kate Roberts yn 1985

Dathlu bywyd a gwaith un o awduron rhyddiaith mwyaf poblogaidd Cymru oedd nod cyfres o weithgareddau wedi eu trefnu dros y penwythnos.

Bu plant ardal Rhosgadfan yn perfformio darnau o waith Kate Roberts ddydd Sadwrn a thaith gerdded o gwmpas y fro y bu hi'n darlunio yn ei nofelau a'i straeon byrion.

Trefnwyd Gŵyl Kate Roberts gan yr Academi, Cyngor Gwynedd a Chyfeillion Cae'r Gors.

Hon oedd y drydedd gŵyl flynyddol yn y gogledd-orllewin i nodi cyfraniad llenor arbennig.

Byddwn yn cychwyn o Gae'r Gors ... yn pasio Bryn Gwyrfai lle y cafodd Kate Roberts ei geni am y Ln Wen i weld rhai o'r tyddynod y mae hi'n sn amdanyn nhw
Dewi Tomos, Cadeirydd Cyfeillion Cae'r Gors

Bu plant ardal Rhosgadfan yn perfformio darnau o waith Dr Kate yn Llyfrgell Caernarfon ddydd Sadwrn cyn darlith am ei bywyd a'i gwaith.

Prynhawn Sul bu taith gerdded o amgylch Rhosgadfan lle y cafodd Dr Kate ei geni a'i magu, yr ardal sy'n sail i'w gwaith.

Mae cynlluniau i droi Cae Gors, y tŷ yn Rhosgadfan lle y cafodd yr awdures ei magu, yn amgueddfa a chanolfan gymunedol.

I'r diben hwn y sefydlwyd Cyfeillion Cae'r Gors 10 mlynedd yn l.

Ym Medi llwyddodd y gymdeithas i gael 650,000 o arian loteri ar gyfer cynllun sy'n costio 900,000.

Y Ln Wen

Arweinydd y daith gerdded ddydd Sul oedd Cadeirydd Cyfeillion Cae'r Gors, Dewi Tomos.

"Byddwn yn cychwyn o Gae'r Gors ei hun ac yn pasio Bryn Gwyrfai lle y cafodd Kate Roberts ei geni am y Ln Wen i weld rhai o'r tyddynod y mae hi'n sn amdanyn nhw mewn llyfrau fel Traed Mewn Cyffion," meddai.

"Wedyn byddwn yn mynd ar draws y mynydd at Fryn Ffynnon lle roedd ei thaid a nain yn byw a phobl ifanc yr ardal yn actio golygfa o Te yn y Grug ...."

Bu arddangosfa amdani yng Nglwb Pl-Droed Mountain Rangers, Rhosgadfan.

Yn 2003 bu gweithgareddau i nodi cyfraniad y bardd T H Parry Williams yn ardal Rhyd-Ddu a digwyddiadau i gofio Caradog Prichard ym Methesda y llynedd.
HEFYD:
Arian i adfer cartref brenhines lln
24 Medi 05 |  Newyddion
76,000 i gofio brenhines lln
25 Ebr 05 |  Newyddion
Arian loteri i gartref nofelydd
24 Gorff 04 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^