BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 19 Mawrth, 2005, 18:09 GMT
Cefnogwyr Cymru yn dathlu
Cefnogwyr
Roedd miloedd o gefnogwyr yn gwylio Cymru y tu mewn a thu allan i'r stadiwm

Mae cefnogwyr yn dathlu wedi i dm rygbi Cymru sicrhau'r Gamp Lawn am y tro cyntaf ers 27 mlynedd.

Daeth degau o filoedd o gefnogwyr Cymru ac Iwerddon i Gaerdydd i wylio'r gm yn Stadiwm y Mileniwm, yn y tafarnau ac ar lawnt Neuadd y Ddinas lle roedd sgrn fawr wedi ei gosod.

Roedd Stadiwm y Mileniwm yn llawn gyda bron i 73,000 o gefnogwyr y tu mewn.

Dechreuodd y gm am 1530GMT wedi i Max Boyce, Katherine Jenkins a Charlotte Church ganu'r Anthem Genedlaethol.

Hefyd cyn i'r gm ddechrau cafodd tri o aelodau'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, a anrhydeddwyd Chroesau Milwrol ddydd Gwener am eu dewrder tra'n gwasanaethu yn Irac, eu cyflwyno i'r dorf.

Fe dderbyniodd y tri - Yr Uwch Sarjant Mark Evans, o'r Rhyl, y Ffiwsiliwr David Evans, o Abertawe, a'r Sarjant Neil Griffiths, o Bontypridd, y gwahoddiad gan Undeb Rygbi Cymru i ddod i'r Stadiwm.

Nid sicrhau'r Gamp Lawn brynhawn Sadwrn oedd yr unig fuddugoliaeth i Gymru y penwythnos hwn.

Roedd gan Gymru reswm i ddathlu'n gynnar nos Wener wedi i ddau dm guro Iwerddon yn eu pencampwriaethau Chwe Gwlad eu hunain.

Fe gurodd tm dan 21-oed Cymru dm Iwerddon o 32 pwynt i bump, gan ennill y Gamp Lawn.

Ac fe gurodd tm Gwasanaeth Tn Cymru dm Gwasanaeth Tn Iwerddon o 70 pwynt i 12.

Cefnogwyr yn Wood Street, Caerdydd
Roedd cefnogwyr yn llenwi strydoedd Caerdydd brynhawn Sadwrn
Mae'r tafarnau a'r gwasanaethau brys wedi bod yn paratoi ar gyfer y penwythnos, sy'n brysurach na Nos Galan, ac mae tm ychwanegol o barafeddygon wrth law.

Mae'r criwiau ar ddyletswydd i ddelio galwadau 999 yng nghanol y ddinas, ac mae uned frys symudol i drin cefnogwyr rygbi mn anafiadau.

Penderfynwyd dod 'r criw ychwanegol er mwyn ymdrin 'r niferoedd sydd wedi dod i'r ddinas.

Mae paratoadau hefyd wedi eu gwneud ar gyfer y glanhau ar l y penwythnos.

Mae'r cwmni sydd fel arfer yn casglu'r holl boteli gwag o glybiau, tafarnau a thai bwyta'r ddinas, yn disgwyl "diwrnod hynod o brysur."

"Rydyn ni fel arfer yn casglu tua 10 tunnell o boteli bob dydd o Gaerdydd, Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr ond alla i ddim dyfalu faint y byddwn ni'n ei gasglu o ganol Caerdydd," meddai Angela Rees o Wasanaethau Greenwood.
CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^