BBC Home
Explore the BBC
Chwiliwch yn Gymraeg
---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
SAFLEOEDD
ERAILL BBC
---------------
NEWYDDION
MEWN IEITHOEDD ERAILL
Arabic
Espanol
Russian
Chinese
Diweddarwyd: Dydd Gwener, 18 Mawrth, 2005, 07:19 GMT
Miloedd i heidio i'r brifddinas
Rhys Williams a Mefin Davies
Hon fydd gm olaf Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae disgwyl y bydd dros 150,000 o bobl yn heidio i Gaerdydd i wylio'r ornest fawr rhwng Cymru ac Iwerddon ddydd Sadwrn wrth i Gymru ymdrechu i gipio'r Gamp Lawn.

Bydd hanner y dyrfa'n gwylio'r gm yn Stadiwm y Mileniwm a'r gweddill mewn tafarnau ac ar lawnt Neuadd y Ddinas, lle mae sgrn fawr wedi ei gosod.

Dyma fydd y tro cyntaf i Gymru ennill y Gamp Lawn ers 1978.

Mae'r tafarnau a'r gwasanaethau brys yn paratoi am achlysur prysurach na Nos Galan ac mae tm ychwanegol o barafeddygon wedi eu galw.

Fe fydd y criwiau ar ddyletswydd i ddelio gyda galwadau 999 yng nghanol y ddinas, a bydd uned frys symudol i drin cefnogwyr rygbi mn anafiadau.

Rydyn ni'n disgwyl y bydd yn benwythnos prysur, mor brysur os nad yn brysurach na Nos Galan
Llefarydd ar ran Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd
Penderfynwyd dod 'r criw ychwanegol er mwyn ymdrin 'r niferoedd a fydd yn dod i'r ddinas.

Dywedodd llefarydd ar ran Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd: "Rydyn ni'n disgwyl y bydd yn benwythnos prysur, mor brysur os nad yn brysurach na Nos Galan.

"Ond oherwydd natur tyrfaoedd rygbi yn draddodiadol rydyn ni'n credu mai'r prif broblemau fydd rheoli'r dyrfa i ddweud y gwir," meddai.

Ffyrdd ar gau

Mae gwestai yn y ddinas wedi llenwi ers misoedd ar gyfer y penwythnos.

Fe fydd ffyrdd ar gau o fewn ac o gwmpas canol y ddinas ddydd Sadwrn ac mae'r heddlu yn cynghori pobl i gyrraedd yn gynnar.

STRYDOEDD FYDD WEDI CAU YNG NGHAERDYDD O 1330 DDYDD SADWRN
Ffordd Y Porth
Heol y Forwyn Fair
Stryd y Castell
Stryd Duke
Stryd Caroline
Y Sgwar Canolig
Y Stryd Fawr
Stryd Havelock
Ardal Neuadd y Ddinas
Golate
Stryd y Parc
Wood Street
Ffordd Scott

"Anaml iawn yr ydyn ni'n cael problemau gyda rygbi a dydyn ni ddim yn disgwyl unrhyw drwbwl," meddai llefarydd ar ran Heddlu'r De.

"Gyda rygbi mae'n dueddol o fod yn awyrgylch gyfeillgar a theuluol."

Tra bod tafarnwyr yn paratoi am ddiwrnod prysur dyw siopwyr ddim yn credu y byddan nhw mor brysur ag arfer.

"Ar ddiwrnodau gm mae siopwyr yn dioddef ond gan fod criwiau rygbi fel arfer yn gyfeillgar, mae pobol yn dal i ddod i'r dref a siopa ar ddyddiau gm," meddai Harriet Davies, sy'n aelod o Gymdeithas Masnachwyr Caerdydd.

"Dydw i ddim wedi clywed am neb sy'n bwriadu cau eu siop am y diwrnod oherwydd y rygbi ond fe fydd yn fwy distaw i fasnachwyr," meddai.

Mae'r bragwyr Brains, noddwyr tm rygbi Cymru, yn gobeithio torri record gyda'r cyfanswm o'u cwrw a fydd yn cael ei yfed dros y penwythnos.

Glanhau

"Mewn gemau blaenorol, mae Brains wedi gwerthu gwerth wythnos o gwrw mewn diwrnod yn unig," meddai llefarydd, Stewart Dobson.

Dywedodd Nick Newman o Fforwm Tafarnwyr Caerdydd: "Rydyn ni'n edrych ymlaen am benwythnos gwych - mae'r seleri'n gwbwl llawn.

"Yn sicr rydyn ni'n disgwyl mai hwn fydd diwrnod prysuraf y flwyddyn," meddai.

Mae paratoadau hefyd wedi eu gwneud ar gyfer y glanhau ar l y penwythnos.

Mae'r cwmni sydd fel arfer yn casglu'r holl boteli gwag o glybiau, tafarnau a thai bwyta'r ddinas, yn disgwyl "diwrnod hynod o brysur."

"Rydyn ni fel arfer yn casglu tua 10 tunnell o boteli bob dydd o Gaerdydd, Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr ond alla i ddim dyfalu faint y byddwn ni'n ei gasglu o ganol Caerdydd," meddai Angela Rees o Wasanaethau Greenwood.
HEFYD:
Eisteddfodau a rygbi'n cyd-daro
17 Maw 05 |  Newyddion
Buddugoliaeth hanesyddol
14 Maw 05 |  Newyddion
Mr coch yn Murrayfield
13 Maw 05 |  Newyddion
Buddugoliaeth i Gymru
26 Chwef 05 |  Newyddion
Cymru'n trechu'r Eidalwyr
12 Chwef 05 |  Newyddion
Rygbi: Cymru'n trechu Lloegr
06 Chwef 05 |  Newyddion


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Gwasanaethau ebost | ticer newyddion | Amodau Defnyddio | Preifatrwydd a Chwcis


Yn ôl i'r brig ^^